W dniach 24 czerwca–4 lipca 2018 r. w Manamie (Bahrajn) odbyła się doroczna sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa. Zadaniem Komitetu jest m.in. dokonanie oceny stanu zachowania wybranych miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości i podjęcie decyzji w sprawie kandydatur przedłożonych przez Państwa Strony Konwencji.

 

 

Lista światowego dziedzictwa w zagrożeniu

Komitet zaliczył w poczet dziedzictwa zagrożonego Parki narodowe nad Jeziorem Turkana w Kenii. Z Listy światowego dziedzictwa w zagrożeniu wycofał wpis Belize – System ochrony rafy koralowej po uznaniu, że główne zagrożenia zostały wyeliminowane.

 

 

Nowe wpisy

W wyniku dyskusji, Lista Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO została rozszerzona o 4 dobra przyrodnicze, 3 dobra mieszane i 12 dóbr kultury.   

 

 

Dobra przyrodnicze

Góry Barbeton Makhonjwa (Afryka Południowa)

Fanjingshab (Chiny)

Chaîne des Puys – obszar uskoku tektonicznego Limagne (Francja)

Obszar chroniony Arasbaran (Iran)

 

 

Dobra mieszane, kulturowo-przyrodnicze

Pomachiowin Aki (Kanada)

Park Narodowy Chiribiquete – „Maloca jaguara” (Kolumbia)

Dolina Tehuacán-Cuicatlán: pierwotne osadnictwo mezoamerykańskie (Meksyk)

 

 

Dobra kultury

Al.-Ahsa, przeobrażający się krajobraz kulturowy (Arabia Saudyjska)

Aasivissuit-Nipisat. Tereny polowań inuitów między lodem i morzem (Dania)

Miasto kalifackie w Medina Azahara (Hiszpania)

Zespół w stylu gotyku wiktoriańskiego i Art Déco w Mumbaju (Indie)

Krajobraz archeologiczny związany z epoką Sasanidów w regionie Fars (Iran)

Ukryte miejsca związane z chrześcijaństwem w regionie Nagasaki (Japonia)

Thimlich Ohinga, stanowiska archeologiczne (Kenia)

Sansa, górskie klasztory buddyjskie w Korei (Republika Korei)

Przygraniczny krajobraz archeologiczny Hedeby i Danevirke (Niemcy)

Katedra w Naumburgu (Niemcy)

Göbekli Tepe (Turcja)

Ivrea, miasto przemysłowe XX wieku (Włochy).

Zdecydowano również o rozszerzeniu obszaru Sihote-Aliń, wpisanego w 2001 roku, o Dolinę rzeki Bikin (Federacja Rosyjska).

Poprzednia sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbyła się w dniach 2–12 lipca 2017 roku w Krakowie.