Szanowni Państwo,

W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII kadencji. Na stanowisko przewodniczącego Rada jednogłośnie wybrała Andrzeja Kindlera, wiceprezesa Polskiej Izby Turystyki. Wiceprzewodniczącą została Katarzyna Gądek, zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

Posiedzenie otworzył Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, który wręczył akty powołania nowym członkom Rady. W trakcie spotkania prezes POT Robert Andrzejczyk przedstawił plany POT na 2018 rok.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, instytucji samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego i stowarzyszeń działających w obszarze turystyki. Rada jest organem statutowym POT, do jej kompetencji należy między innymi przyjmowanie projektów rocznych planów finansowych POT, zatwierdzanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności, opiniowanie kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesów POT, określanie zasad wymagań kwalifikacyjnych pracowników. Członkowie Rady sprawują swoje funkcje społecznie.

Musimy mieć świadomość tego, że oczekiwania branży turystycznej wobec działań promocyjnych POT są bardzo szerokie. Chcielibyśmy, zwłaszcza ta część Rady, która reprezentuje samorząd gospodarczy, aby promocja turystyczna realizowana przez POT była zawsze nastawiona na potrzeby polskich przedsiębiorców i aby przekładała się na ich wyniki mówi Andrzej Kindler, nowo wybrany przewodniczący Rady i wiceprezes PIT. 

Wybór na przewodniczącego odbieram jako docenienie roli Polskiej Izby Turystyki w kreowaniu polityki turystycznej w kraju. Cieszę się, że w składzie Rady obecnej kadencji znaleźli się przedstawiciele innych samorządów branżowych, takich jak ITRP czy Federacja Turystyki Wiejskiej. Ważne, aby Rada tworzyła przestrzeń, w której krzyżować się mogą opinie przedstawicieli różnych środowisk i szczebli administracyjnych mających wpływ na rozwój polskiej turystyki dodaje Andrzej Kindler.
 

Pełna lista członków Rady POT:

1. Jacek Borzyszkowski Wiceprezes Zarządu Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie
2. Marek Ciechanowski Przewodniczący Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
3. Wiesław Czerniec Prezes Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne
4. Patryk Demski Burmistrz Miasta Pelplin, Miasto Pelplin
5. Katarzyna Gądek Zastępca Dyrektora ds. Turystyki, Urząd Miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich (wiceprzewodnicząca)
6. Robert Jakubik Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7. Magdalena Jasińska Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (sekretarz)
8. Andrzej Kindler Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki (przewodniczący)
9. Artur Komorowski Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta, Miasto Przemyśl
10. Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta Zabrze, Miasto Zabrze
11. Bartosz Nieścior Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Środowiska
12. Zbigniew Rasielewski Zastępca Prezydenta Miasta, Miasto Toruń
13. Tomasz Różniak Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska
14. Krzysztof Strzałka Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zostanie powołany w późniejszym terminie)
15. Urszula Ślązak Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zostanie powołana w późniejszym terminie)

 

Z poważaniem,

Ewa Kubaczyk