Od 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pozostały więc tylko cztery miesiące na poznanie, zrozumienie i zastosowanie w praktyce przepisów, które już niedługo zmienią zasady funkcjonowania rynku turystycznego!

Przedsiębiorcy sygnalizują potrzebę, by Izba – poprzez szkolenia – ułatwiła wejście w nową rzeczywistość prawną oraz wsparcie w wyeliminowaniu ze stosowanych obecnie wzorców dokumentów oraz praktyki zapisów kolidujących z nowym prawodawstwem.

Odpowiadając na to zapotrzebowanie, Polska Izba Turystyki organizuje cykl szkoleń objaśniających nowe regulacje prawne wprowadzane ustawą z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Mają one na celu praktyczne przygotowanie przedsiębiorców turystycznych do działania według nowych regulacji oraz wyposażenie ich w narzędzia pozwalające dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych. Będzie to także czas na pytania i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, jakie może budzić nowa ustawa. 

 

Ramowy program szkolenia z zakresu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
1. Zagadnienia ogólne: zakres ustawy, wyłączenia spod ustawy, definicje pojęć ustawowych, terminy 
2. Przedsiębiorcy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 
3. Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne 
4. Obowiązki informacyjne wobec podróżnych 
5. Umowa o udział w imprezie turystycznej (w tym: treść umowy, przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana innych warunków umowy, rozwiązanie umowy oraz prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej) 
6. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej 
7. Odpowiedzialność wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej 
8. Zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar) 
9. Niewypłacalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; ochrona podróżnego, likwidacja szkód turystycznych 
10. Wymogi formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki. 
11. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy 
12. Pytania i case studies

Szkolenia odbędą się w marcu i kwietniu. Poniżej podajemy harmonogram spotkań wraz 
z linkami do rejestracji na konkretne wydarzenie oraz program ramowy. Informacje 
o dokładnej lokalizacji szkolenia w konkretnym mieście zostaną przesłane zgłoszonym uczestnikom na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia, na adres e-mail podany przy rejestracji.

 

Harmonogram

4 kwietnia 2018 – Poznań 
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=762

11 kwietnia 2018 – Gdańsk 
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=769

16 kwietnia 2018 – Łódź (rejestracja rozpocznie się 16 marca) 
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=765 

17 kwietnia – Bydgoszcz 
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=770

18 kwietnia 2018 – Warszawa (rejestracja rozpocznie się 18 marca) 
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=764

Szkolenia skierowane są do zainteresowanych przedsiębiorców działających w branży turystycznej z całej Polski. Czas trwania jednego szkolenia przewidziany jest na minimum 6 godzin wraz z przerwą kawową.

Koszt udziału w szkoleniu: 
• dla członków PIT – 50 zł netto za osobę (przy założeniu opłacenia składek członkowskich na bieżąco) 
• dla pozostałych – 200 zł netto za osobę