Duchowe sanktuaria, zabytki i artefakty sakralne przyciągają ludzi od wieków. Obecnie jednak turystyka religijna jest atrakcyjna nie tylko dla pielgrzymów, ale także dla miłośników sztuki, kultury i historii. Daje im to możliwość odkrycia nowych, wcześniej niezbadanych ścieżek duchowych.

Mimo tego, że Litwa była ostatnim państwem w Europie, które przyjęło chrześcijaństwo w XIV wieku, odwiedzający mogą znaleźć wiele sanktuariów rozsianych po całym kraju. Nadchodzący Dzień Wszystkich Świętych jest dobrą okazją do duchowej pielgrzymki – od Małego Watykanu po Podwodny Krzyż. Przedstawiamy osiem niezwykłych miejsc, które chronią dziedzictwo religijne Litwy.

1. Podniesiony z dna zalewu Kościół św. Michała Archanioła w Rumszyszkach (rejon koszedarski)

Słynny drewniany kościół w Rumszyszkach wiele widział. W roku 1958, po prawie stu latach stania w Starych Rumszyszkach, kościół wraz z dzwonnicą został przeniesiony z dna przyszłego Zalewu Kowieńskiego w nowe miejsce – taras górny Niemna. Ostatecznie zalanie koryta Niemna zatopiło około 40 wsi i ponad 700 zagród. Obecnie w kościele odbywają się uroczystości ku czci mieszkańców zalanych wiosek.

2. Najwyższy Krzyż na Litwie (Szyłele)

Park Duchowy w okolicy Kołtynian jest jednym z najbardziej znanych sakralnych miejsc na Litwie. Podczas pieszej wędrówki należy odwiedzić tamtejszą kaplicę Najświętszej Marii Panny.  Na potężnym wzgórzu wznosi się natomiast 20-metrowy Krzyż Zmartwychwstania. Wzniesiony w 1990 roku dla upamiętnienia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na Litwę jest zarazem ostatnim odcinkiem Drogi Krzyżowej wykutej w kamieniu przez litewskich artystów. Znajdziemy tam również zespół 21 rzeźb zwany Kalwarią Wygnańców.

3. Jeden z najstarszych cmentarzy na Litwie obok Kościoła Świętego Stanisława Beržoras St.Stanislaus Church (region Płungiany)

XV-wieczna wieś posiada dwa główne obiekty sakralne – zespół budynków kościoła św. Stanisława (kościół, dzwonnica i kaplica) oraz 14 kaplic Drogi Krzyżowej. Pewnego razu prosty pasterz natknął się na zwisający z wierzchołka drzewa wizerunek Matki Boskiej. Księża zdjęli obraz z drzewa i zanieśli go do kościoła w Płungianach. Jednak wkrótce obraz zniknął z kościoła i pojawił się ponownie w tym samym miejscu w koronie drzewa. Według legendy postanowiono wówczas zbudować nowy kościół w tym miejscu, w którym obraz ponownie się pojawił. Stary cmentarz parafialny Plateliai na cmentarzu przykościelnym uważany jest za jeden z najstarszych cmentarzy na Litwie.

4. Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakinowie i jej replika na drzewie(rejon poniewieski)

Bazylika w Krakinowie to jedyny na Litwie kościół filialny rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Zawiera cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który od wieków jest przedmiotem kultu. Oryginalny wizerunek Maryi przykryty jest obrazem Romana Švoinickiego „Chrystus Uczy Dzieci Litwy”, często nazywany „Chrystusem Wśród Mieszkańców Krakinowa”, ponieważ uwiecznia mieszkańców miasta. Przy ulicy Švenčiuliškių znajdziecie makietę bazyliki, zbudowaną przez miejscowego Krakinowina i umieszczoną na jednym z drzew.

5. Katolicki kościół Maryi Królowej Męczenników w Elektrenach – nowoczesny język religii.

Wzniesiony na obrzeżach monotonnego miasta, jakim jest Elektreny, Kościół Maryi Królowej Męczenników o wyjątkowej, nowoczesnej architekturze robi niezwykłe wrażenie i sprawia, że wzrok wędruje ku niebu. Architekci i budowniczowie kościoła musieli wielokrotnie pokonywać opór grawitacji i materiałów, aby zbudować tę niezwykłą duchową budowlę. Na schodkowym cokole wewnątrz kaplicy znajdziecie rzeźbę Stanisława Kuzmy Św. Dziewica Maryja Królowa Męczenników. Uosabia ona oddanie, lojalność i wdzięczność narodu litewskiego wobec Matki Bożej, która chroniła go i otaczała swoją opieką w czasach cierpienia i duchowych ciemności.

6. Wycieczki po Małym Watykanie. Pięć klasztorów w Kretyndze

Kretinga nie bez powodu nazywana jest Małym Watykanem – w mieście znajduje się pięć różnych klasztorów, z których każdy ma wyjątkową historię, którą turyści mogą poznawać w trakcie tematycznych wycieczek po mieście. Zwiedzającym udostępniono wieżę kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, wewnętrzny dziedziniec klasztoru i Kaplicę Męczenników. Turyści poznają historię powstania klasztorów i kościołów, dowiedzą się cudach rozsławiających ołtarz św. Antoniego, a także o zwyczajach, które do dziś kultywują tamtejsi mnisi oraz siostry zakonne.

7. Krzyż na dnie jeziora Płotele

Krzyż, poświęcony przez o.o. Franciszkanów z Kretyngi, znajduje się na wzgórzu Kryžavonė na głębokości kilku metrów w środku jeziora Płotele (lt. Plateliai). Można go zobaczyć, wybierając jedną z oferowanych tras do nurkowania. Według Franciszkanów, którzy w 2005 roku umiejscowili krzyż pod wodą, jest to bezpośrednia interpretacja słów Papieża Jana Pawła II, który powiedział, że aby odkryć istotę krzyża, trzeba wejść w głębiny.

8. Mumie spoczywające w Liszkowskim Klasztorze

Liszkowski klasztor to szczególne miejsce w Dzukiji dla osób poszukujących duchowych przeżyć i nowych doświadczeń. Do klasztoru można dopłynąć rzeką Niemnem z Druskiennik. Zespół kościoła Liszkowa i klasztoru Dominikanów na stromym brzegu Niemna to zabytek architektury z XVII-XVIII wieku. W latach 1990-1997 kościół Świętej Trójcy w Liškiava został odrestaurowany, a w jego piwnicach urządzono muzeum ze zmumifikowanymi szczątkami zmarłych zakonników. Warto zwrócić uwagę na XIX-wieczne organy w Liszkowskim kościele, na których grał Konstantinas Čiurlionis, ojciec słynnego kompozytora Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa.

Skontaktuj się z wyprzedzeniem w sprawie wizyt w sanktuariach i terminów nabożeństw.

Informacje zostały przygotowane na podstawie materiałów zebranych przez narodową agencję rozwoju turystyki Lithuania Travel, centra informacji turystycznej i członków programu Create Lithuania.

Więcej informacji o turystyce religijnej na Litwie znajduje się tutaj.