Istnieje możliwość starania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Dotacja na eksport (realizacja projektu do 31.12.2019): 
• Na wyjazdy na targi (klient wybiera z możliwych imprez dla swojej branży lub kraju) 
• na działania promocyjne na rynkach zagranicznych

Nabór wniosków: do 8 maja 2018 
Maksymalna wartość projektu – 1 mln PLN 
Dofinansowanie do 85%, maksymalnie do 850 tys. PLN

 

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu: 
– koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego; 
– delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w targach i misjach; 
– transport i ubezpieczenie w związku z udziałem w targach; 
– opłaty rejestracyjne, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach; 
– wpis do katalogu targowego; 
– udziału w seminariach, kongresach i konferencjach; 
– organizacja misji gospodarczych, spotkań; 
– działania informacyjno-promocyjne projektu; 
– usługi doradcze (ograniczenie do 5% projektu); 
– szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (ograniczenie do 2% projektu); 
– organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

Dla klienta o statusie MSP (mikro, mały, średni)

  mikro małe średnie
liczba zatrudnionych mniej niż 10 osób mniej niż 50 oisób mniej niż 250 osób
obrót netto do 2 mln euro do 10 mln euro do 50 mln euro
lub suma bilansowa do 2 mln EUR do 10 mln EUR do 43 mln EUR

Działającego w branżach jak niżej (w załączniku branżowe programy promocji z targami do wyboru) 
I. Sprzęt medyczny 
II. Maszyny i urządzenia 
III. IT/ICT 
IV. Biotechnologia i farmaceutyka 
V. Moda Polska 
VI. Kosmetyki 
VII. Budowlana 
VIII. Jachty i łodzie 
IX. Meble 
X. Żywność 
XI. Usługi prozdrowotne 
XII. Części samochodowe i lotnicze

Lub chcącego promować działalność na rynkach krajów jak niżej (w załączniku programy dla poszczególnych krajów z targami do wyboru): 
ALGIERIA 
INDIE 
IRAN 
MEKSYK 
WIETNAM

Najważniejszym wskaźnikiem w projekcie jest wzrost poziomu eksportu o wartość projektu w okresie od złożenia wniosku do 31.12.2021 (sprzedaż eksportowa w ogóle, nie na wybranych rynkach).