Katowicki Szpital św. Elżbiety, już od poniedziałku 26 października, na wniosek wojewody śląskiego, został przekształcony w szpital drugiego poziomu zabezpieczenia w walce z COVID-19. Obecnie do walki z pandemią przekazano 53 łóżka zachowawcze i 1 łóżko respiratorowe. Od 1 grudnia możliwe będzie zwiększenie skali o 10 dodatkowych łóżek zachowawczych. Tym samym, do odwołania, zostają zawieszone przyjęcia pacjentów do oddziałów chirurgii i chorób wewnętrznych. W związku z dynamiczną sytuacją spowodowaną pandemią SARS-CoV-2, grupa AHP w ostatnich dniach zdecydowała o przekazaniu blisko 300 łóżek dla chorych na COVID-19 w Nysie, Ustroniu i Katowicach.  

Pandemia COVID-19 przybiera na sile. Liczba dziennych zachorowań przekroczyła obecnie 10 tys. w skali krajowej. W samym województwie śląskim notuje się obecnie ponad 1 tys. przypadków potwierdzonych zakażeń każdego dnia. Sytuacja jest dynamiczna i wymaga zdecydowanych działań i szybkich decyzji. Na takie zdecydowała się Grupa AHP.

Przekształcenie Szpitala św. Elżbiety w Katowicach w szpital II poziomu zabezpieczenia to dla nas ogromne wyzwanie, ale dzięki naszym wcześniejszym doświadczeniom, jesteśmy na nie przygotowani. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i robimy wszystko, aby pomóc w walce z koronawirusem z wykorzystaniem naszych zasobów, zarówno w postaci infrastruktury oddziałów, jak i wykwalifikowanego personelu medycznegokomentuje Paweł Kaźmierczak, Dyrektor Medyczny, Członek Zarządu Grupy AHP.

Przekazanie dodatkowych łóżek na potrzeby walki z pandemią przez Grupę AHP  to część zapowiadanego na ubiegłotygodniowej konferencji Ministerstwa Zdrowia wsparcia ze strony sektora prywatnego. 22 października zapowiedziano zaangażowanie łącznie 18 szpitali i przekazanie 1046 miejsc. Tylko w ostatnich dniach zarząd Grupy AHP zdecydował o przekazaniu ponad 260 łóżek dla chorych na COVID-19 w Nysie, Ustroniu i Katowicach. 

Wsparcie systemu opieki zdrowotnej w walce z COVID-19 to dla nas misja priorytetowa, której pierwsze kroki właśnie prezentujemy, ale nie mówimy jeszcze ostatniego słowa. W najbliższych dniach będziemy sukcesywnie informować o kolejnych decyzjach, obecnie prowadzimy rozmowy i trwa proces organizacyjny, który pozwoli nam na jeszcze większe zaangażowanie w pomoc chorym na COVID-19. Korzystając z okazji, chciałbym zaapelować do naszych pacjentów – mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, nie możemy bagatelizować objawów innych chorób i rezygnować z wizyty u lekarza. Skutki zaniechania lub zaniedbania leczenia chorób sercowo-naczyniowych mogą być nieodwracalne, nie dopuśćmy do sytuacji krytycznej, bądź powikłań wynikających ze zbyt późno udzielonej pomocy. W Grupie AHP, w pozostałych ośrodkach szpitalnych, kontynuujemy udzielanie wszystkich świadczeń z zachowaniem reżimu sanitarnego – komentuje Adam Szlachta, Prezes Zarządu AHP.

Grupa American Heart of Poland to największa sieć oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w leczeniu układu sercowo-naczyniowego, która powstała blisko 20 lat temu z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W jej skład wchodzi sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) – ponad 20 oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. W sieci oddziałów szpitalnych PAKS leczeni są pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego (w tym z ostrym zawałem serca), miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia i wadami serca. Placówki współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Podmioty działające w ramach AHP świadczą kompleksową opiekę w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego: od prewencji i profilaktyki po leczenie i rehabilitację umożliwiającą pacjentowi powrót do pełnej aktywności. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Świadczenia realizowane w Grupie American Heart of Poland wyróżniają się wysokim stopniem innowacyjności, m.in. stosowane są zabiegi planowe na bazie jednodniowej hospitalizacji oraz kompleksowe leczenie miażdżycy wszystkich naczyń.

W 2012 roku w ramach Grupy AHP uruchomiono Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR) AHP, które jest unikatowym w skali kraju centrum badań przedklinicznych i klinicznych. Korzystając z wysoko wykwalifikowanej kadry i wsparcia najnowocześniejszej aparatury CBR prowadzi badania oraz zaawansowane programy szkoleniowe, a także staże naukowe dla lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Zespół CBR tworzą wybitni kardiolodzy interwencyjni, kardiochirurdzy, chirurdzy naczyniowi, patomorfolodzy i biotechnolodzy. Centrum współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami na całym świecie. Świadczy także usługi szkoleniowe oraz prowadzi programy stażowe, również w renomowanych ośrodkach zagranicznych.

W ramach AHP działają takie marki, jak: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS), Uzdrowisko Ustroń, Nafis S.A., I-Kar Sp. z o.o. oraz Centrum Kardiologii Józefów.