Grupa odnotowuje zysk 30. rok z rzędu – 4.1 mld AED (1.1 mld USD)

  • Stały rozwój działalności w miarę wzrostu zdolności przewozowej przyniósł rekordowy przychód powyżej 100 mld AED (27.2 mld USD)
  • Wyższe saldo gotówkowe na poziomie 25.4 mld AED (6.9 mld USD)
  • Grupa ustaliła dywidendę Investment Corporation of Dubai na poziomie 2 mld AED (545 mln USD).

Linie Emirates odnotowały zysk w wysokości 2.8 mld AED (762 mln USD), czyli o 124% większy niż w roku ubiegłym

  • Oferowanie linii przekracza poziom 61 mld tonokilometrów (ATKM) dzięki powiększeniu floty o dziewięć nowych samolotów netto
  • Przychód wzrósł o 9% do 92.3 mld AED (25.2 mld USD), w czym pomogły dobre wyniki w segmencie cargo

Rekordowy zysk dnata – 1.3 mld AED (359 mln USD)

  • Przychód na poziomie 13.1 mld AED (3.6 mld USD)odzwierciedleniem dalszego rozwoju spółki – ponad 68% przychodu z działalności międzynarodowej 
  • Zwiększenie obecności grupy na rynku globalnym dzięki pozyskaniu przedsiębiorstw obsługi naziemnej na kontynentach amerykańskich oraz rozbudowie infrastruktury i możliwości usługowych działów Airport Operations, Catering i Travel Services

 

Grupa Emirates poinformowała dzisiaj, że 30. rok z rzędu odnotowała zysk i stabilny rozwój firmy.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym za 2017-18 r. Grupa Emirates wykazała zysk w wysokości 4.1 mld AED (1.1 mld USD) za rok finansowy trwający do 31 marca 2018 r., co stanowi wzrost o 67% w stosunku do zeszłego roku. Przychód grupy wyniósł 102.4 mld AED (27.9 mld USD), o 8% więcej niż w roku ubiegłym, a jej saldo gotówkowe wzrosło o 33% do 25.4 mld AED (6.9 mld USD), m.in. dzięki emisji obligacji w marcu i bardzo dobrych wynikach sprzedaży, do których przyczyniło się wcześniejsze w tym roku nadejście okresu wielkanocnego pod koniec marca.

Na podstawie całkowitych zysków Grupa ustaliła dywidendę Investment Corporation of Dubai na poziomie 2 mld AED (545 mln USD).

Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates, powiedział: – Mimo poprawy warunki gospodarcze w roku 2017-18 pozostały trudne. W dalszym ciągu obserwowaliśmy niestabilność polityczną, gwałtowne wahania i dewaluacje walut w Afryce, wzrost cen ropy, przez co zwiększyły się nasze koszty, czy presję na obniżanie marż ze strony bezlitosnej konkurencji. Z drugiej strony skorzystaliśmy z poprawy koniunktury globalnej branży lotniczych przewozów cargo i względnego umocnienia kluczowych walut w stosunku do dolara amerykańskiego.

– Zawsze reagowaliśmy na wyzwania kolejnych cykli gospodarczych w sposób elastyczny, nigdy jednak nie tracąc z oczu przyszłości – także i ten rok nie był wyjątkiem. W roku 2017-18 Emirates i dnata przyniosły zysk po raz 30. z rzędu, rozwinęły działalność i zrealizowały kolejne inwestycje w inicjatywy i infrastrukturę, które zapewnią nam sukces w przyszłości.

W roku 2017-18 Grupa przeznaczyła łącznie 9 mld AED (2.5 mld USD) na nowe samoloty i wyposażenie, przejęcia spółek, nowoczesną infrastrukturę, najnowsze technologie i inicjatywy na rzecz pracowników.

W ciągu roku linie Emirates dokonały dwóch znaczących zamówień na nowe samoloty, zawierając wartą 15.1 mld USD umowę na 40 Boeingów 787-10 Dreamliner z terminem dostawy wyznaczonym na 2022 r. i umowę o wartości 16 mld USD na 36 Airbusów A380, która obejmuje opcję zakupu 16 samolotów.

Wśród głównych inwestycji spółki dnata należy wymienić: przejęcie AirLogistix USA i tym samym wejście na amerykański rynek cargo, rozwój możliwości przeładunkowych poprzez budowę nowych magazynów i zaplecza na lotniskach Londyn-Gatwick, Amsterdam-Schiphol i Adelaide, stworzenie nowych obiektów cateringowych w Dublinie i Melbourne oraz nowych poczekalni Marhaba Lounge w Karaczi i Melbourne. 

Szejk Ahmed powiedział: – Rozwijając naszą działalność i zwiększając przychody, jednocześnie wprowadziliśmy ściślejszą dyscyplinę kosztową. W całej grupie zaczęliśmy wprowadzać inicjatywy mające na celu usprawnienie działania naszego zaplecza administracyjnego poprzez nowe technologie, systemy i procesy. W roku 2017-18 wolniejsze tempo rekrutacji w połączeniu z reorganizacją pracy przyniosło nam większą wydajność i zahamowało wzrost kosztów siły roboczej.

W wyniku działań na rzecz poprawy wydajności w liniach Emirates i dnata całkowita liczba pracowników zatrudnionych w przeszło 80 podmiotach należących do grupy spadła o 2% do 103 363 przedstawicieli ponad 160 różnych narodowości.

– W przyszłości głównym celem Emirates i dnata pozostanie konsekwentne świadczenie naszym klientom bezpiecznych, efektywnych usług wysokiej jakości. Nieustanne inwestycje w naszych pracowników, technologie i infrastrukturę pozwolą nam zachować przewagę konkurencyjną, skutecznie wykorzystywać pojawiające się możliwości oraz utrzymać zrównoważony i dochodowy rozwój grupy – podsumował szejk Ahmed.

Linie Emirates – wyniki

Całkowite oferowanie połączeń pasażerskich i cargo Emirates przekroczyło poziom 61 mld ATKM, wynosząc na koniec roku 2017-18 61.4 mld ATKM, co umocniło pozycję Emirates jako największych linii lotniczych na świecie. W ciągu roku przewoźnik nieznacznie zwiększył oferowanie o 2% w stosunku do roku 2016-17, koncentrując się na zwiększeniu zysku z przewozów.

Po zeszłorocznej rekordowej dostawie w ciągu jednego roku finansowego linie Emirates otrzymały w tym roku 17 nowych samolotów, w tym osiem Airbusów A380 i dziewięć Boeingów 777-300ER. Jednocześnie wycofano osiem starszych maszyn, wobec czego stan floty przewoźnika na koniec marca wyniósł 268 samolotów. Wymiana floty, która objęła łącznie 25 samolotów, była jednym z największych tego rodzaju przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu jednego roku. W jej wyniku średni wiek floty Emirates utrzymuje się na niskim poziomie 5,7 lat, co wpisuje się w strategię Emirates, która zakłada utrzymanie młodej, nowoczesnej floty z korzyścią dla środowiska, działalności przewoźnika i klientów. Linia pozostaje największym na świecie operatorem Boeinga 777 i A380 – oba samoloty są dziś jednymi z najbardziej nowoczesnych i wydajnych szerokokadłubowych maszyn tego typu.

W ciągu roku linie Emirates otworzyły dwa nowe kierunki dla pasażerów: Phnom Penh (Kambodża) i Zagrzeb (Chorwacja). Ponadto przewoźnik zwiększył oferowanie na 15 dotychczasowych trasach, zapewniając pasażerom jeszcze większy wybór godzin lotu i połączeń przesiadkowych.

Linie Emirates rozszerzyły także swoją ofertę dla pasażerów poprzez umowy z partnerami strategicznymi. W ciągu roku 2017-18 przewoźnik zawarł ważne porozumienia z liniami flydubai i Cargolux, zwiększając wybór dostępnych połączeń – odpowiednio pasażerskich i towarowych. W dodatku linie Emirates zostały upoważnione do przedłużenia współpracy z liniami Qantas do 2023 r.

Pomimo sytuacji politycznej, która wpływała na zapotrzebowanie na loty i korekty cen biletów wywołane silną konkurencją, linie Emirates zdołały zwiększyć przychód do 92.3 mld AED (25.2 mld USD). Pierwszy od wielu lat spadek dolara amerykańskiego względem walut na większości spośród kluczowych rynków, na których działa przewoźnik, przyniósł zwiększenie przychodu Emirates o 661 mln AED (180 mln USD).

Z kolei całkowite koszty operacyjne wzrosły o 7% w porównaniu z rokiem finansowym 2016-17. Średnia cena paliwa lotniczego w ciągu roku wzrosła gwałtownie o 15%. Ze względu na większe o 3% dostawy paliwa związane ze wzrostem oferowania wydatki na paliwo wzrosły aż o 18% w stosunku do roku ubiegłego do 24.7 mld AED (6.7 mld USD). Paliwo stanowi obecnie 28% kosztów operacyjnych w porównaniu z 25% w roku 2016-2017 i pozostaje znaczną częścią wydatków ponoszonych przez linie.

Linie Emirates z powodzeniem wytrzymały silną presję konkurencji na wszystkich rynkach, zwiększając zysk do 2.8 mld AED (762 mln USD), co stanowi wzrost o 124% w stosunku do zeszłorocznych wyników, oraz odnotowując marżę zysku w wysokości 3.0%. 

Całkowity wzrost liczby pasażerów odzwierciedla zapotrzebowanie wśród pasażerów na loty supernowoczesnymi samolotami Emirates na dogodnych trasach przez port przesiadkowy w Dubaju.

Linie Emirates przewiozły rekordową liczbę 58.5 mln pasażerów (wzrost o 4%) i uzyskały współczynnik wypełnienia miejsc (Passenger Seat Factor) na poziomie 77.5%. Wyższy współczynnik wypełnienia miejsc w porównaniu z zeszłorocznym (75.1%) to wynik skutecznego zarządzania oferowaniem w obliczu braku stabilności politycznej i silnej konkurencji na wielu rynkach pomimo nieznacznego wzrostu (2%) zdolności przewozowej.

Wobec osłabienia dolara amerykańskiego względem większości walut, zysk z przewozu pasażerów wzrósł do 25.3 fils (6.9 centów amerykańskich) na przychód z pasażerokilometra (RPKM).

W celu sfinansowania rozbudowy floty, w związku z wysokim tempem dostaw nowych samolotów, linie Emirates zebrały 17.9 mld AED (4.9 mld USD) poprzez różne struktury finansowania. Wśród nich warto wymienić pomyślną sprzedaż obligacji sukuk o wartości 600 mln USD w marcu, która pomogła sfinansować zakup dwóch samolotów A380, których dostawę przewidziano na 2018 r.

Przewoźnik w dalszym ciągu korzysta z japońskiego rynku instrumentów strukturyzowanych w połączeniu z zaciąganiem kredytów w rozmaitych instytucjach na terytorium Chin, Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii. Właśnie z tego źródła spółka pozyskała w ciągu roku przeszło 3.7 mld AED (1 mld USD). Ponadto linie Emirates refinansowały komercyjny kredyt pomostowy (ze względu na brak możliwości zabezpieczenia przez agencję kredytów eksportowych) w wysokości 3.8 mld AED (1 mld USD), korzystając z innowacyjnego funduszu leasingowego na zakup pięciu samolotów A380-800 za pośrednictwem inwestora instytucjonalnego i banków z Korei, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Bliskiego Wschodu.

Transakcje te odzwierciedlają strategię finansową Emirates i świadczą o umiejętnej dywersyfikacji źródeł finansowania poprzez dostęp do globalnej płynności finansowania. Stanowią również potwierdzenie dobrych wyników finansowych oraz wiarygodności modelu biznesowego linii w oczach inwestorów.

Emirates zamknęły rok finansowy na bardzo dobrym, wyższym niż w roku ubiegłym poziomie 20.4 mld AED (5.6 mld USD) aktywów pieniężnych.

Przychody uzyskane z sześciu regionów Emirates pozostają zrównoważone, a żaden region nie przynosi więcej niż 30% całkowitych przychodów. Regionem przynoszącym najwyższe przychody jest Europa – 26.7 mld AED (7.3 mld USD), o 12% więcej w porównaniu do roku 2016-2017. Zaraz za nią plasuje się region Azji Wschodniej i Australazji, gdzie przychody wyniosły 25.4 mld AED (6.9 mld USD), o 12% więcej niż w roku poprzednim. Region kontynentów amerykańskich odnotował wzrost przychodów o 7% do poziomu 13.4 mld AED (3.7 mld USD). Przychód w regionie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu spadł o 2% do 8.5 mld AED (2.3 mld USD), natomiast w Afryce wzrósł o 8% do poziomu 9.4 mld AED (2.6 mld USD). Przychód w regionie Azji Zachodniej i Oceanu Indyjskiego wzrósł o 5% do poziomu 7.8 mld AED (2.1 mld USD).

W trakcie roku linie Emirates wprowadziły szereg ulepszeń produktów i usług pokładowych i naziemnych.

Wśród nich warto wymienić: całkowicie zamknięte prywatne kabiny w klasie pierwszej wraz z nowymi kabinami w klasie biznes i ekonomicznej na pokładzie samolotów 777-300ER, nowe, szersze fotele w układzie 2-2-2 w klasie biznes na pokładzie samolotów 777-200LR oraz nową odsłonę popularnego salonu pokładowego na pokładzie Airbusa A380 Emirates.

Oprócz tego linie Emirates otworzyły nową poczekalnię na lotnisku w Bostonie dla pasażerów premium i członków programu lojalnościowego, odnowiły istniejące już poczekalnie w Singapurze i Bangkoku, a także wyremontowały  za kwotę 11 mln USD poczekalnie w hali przylotów B na lotnisku w Dubaju.

Przewoźnik zainwestował także w nowe kanały i technologie, aby zapewnić jeszcze lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę klienta przez Internet, urządzenia mobilne oraz punkty handlowo-usługowe i centra obsługi.

Na rok 2018-19 linie Emirates zapowiedziały otwarcie nowych połączeń do Londynu-Stansted w Wielkiej Brytanii i Santiago w Chile oraz wprowadzenie dodatkowego lotu Dubaj-Auckland przez Bali, a także zwiększenie oferowania na dotychczasowych trasach.

Emirates SkyCargo zanotowała bardzo dobre wyniki w okresie ożywienia na rynku i nadal odgrywa ważną rolę w rozwoju działalności firmy, przynosząc 14% całkowitego przychodu linii z transportu.

Pomimo trudności na rynku i przy stale zmieniającym się zapotrzebowaniu na przewozy towarowe linie lotnicze cargo Emirates odnotowały przychód w wysokości 12.4 mld AED (3.4 mld USD), co stanowi wzrost o aż 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast pojemność samolotów przewoźnika wzrosła nieznacznie o 2% do poziomu 2.6 mln ton.

W tym roku zysk z przewozu towarów w przeliczeniu na tonokilometr (FTKM) zwiększył się o 14%, co wiązało się z bardzo korzystnymi warunkami rynkowymi dla branży i osłabieniem dolara amerykańskiego względem najważniejszych walut.

Flota towarowa Emirates SkyCargo liczyła łącznie 13 Boeingów 777F. Oprócz usług cargo w nowo otwartych rejsach pasażerskich, linie Emirates SkyCargo uruchomiły nowe połączenia towarowe do Maastricht (Holandia), Luksemburga i Aguadilli (Portoryko).

Emirates SkyCargo wciąż opracowuje innowacyjne, zindywidualizowane produkty skierowane do najważniejszych sektorów przemysłu. W listopadzie przewoźnik podpisał list intencyjny ze strefą Dubai CommerCity w celu opracowania nowych rozwiązań dla branży e-commerce z wykorzystaniem Dubaju jako węzła komunikacyjnego.

W ciągu roku linie Emirates SkyCargo wprowadziły Emirates Fresh – usługę transportu produktów łatwo psujących się takich jak świeże kwiaty cięte, owoce i warzywa. Z myślą o lekach wrażliwych na temperatury przewoźnik zainaugurował program korytarzy farmaceutycznych, zapewniając lepszą ochronę na każdym etapie przewozu, a we współpracy z firmą DuPont opracował powłokę termoizolacyjną najnowszej generacji White Cover Xtreme, która chroni wrażliwe towary.

Hotele Emirates odnotowały przychód w wysokości 746 mln AED (203 mln USD), co stanowi nieznaczny wzrost o 1% w porównaniu z rokiem poprzednim w warunkach silnej konkurencji na rynku, zwłaszcza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Pełny raport roczny 2017-18 Emirates Group – obejmujący dane dotyczące Emirates, dnata oraz ich spółek zależnych – dostępny jest na stronie: www.theemiratesgroup.com/annualreport

1USD = 3,67AED; wartości są oparte na pełnych liczbach w AED przed zaokrągleniem.