RZĄDY WSPÓLNOT AUTONOMICZNYCH RAZEM Z RZĄDEM CENTRALNYM
KONTROLUJĄ I MONITORUJĄ OGNISKA CHOROBY A W MIEJSCACH, W
KTÓRYCH DOSZŁO DO POJAWIENIA SIĘ NOWYCH OGNISK PODEJMUJE SIĘ
ODPOWIEDNIE ŚRODKI.

· Władze lokalne i regionalne podjęły szybkie i zdecydowane środki w obliczu
zlokalizowanych ognisk choroby (Segriá, A Mariña). Ogniska takie są
rzeczywistością w każdym kraju w Europie i na świecie. Wszyscy musimy zaadaptować
się do tej “nowej normalności” i nauczyć się żyć obok wirusa w sposób jak
najbardziej odpowiedzialny.
· System opieki zdrowotnej posługuje się teraz licznymi wskaźnikami
obciążenia sanitarnego w celu uniknięcia niewydolności służby
ochrony zdrowia i wcześniejszego zapobiegania pogorszenia się
sytuacji.
· Wiedzieliśmy, że wirus nie zniknie wraz z zakończeniem nadzwyczajnych
środków jakie zostały podjęte. Do czasu uzyskania szczepionki musimy żyć
obok wirusa z absolutną rozwagą i odpowiedzialnością, co nie jest
sprzeczne z przyjemnością spędzania czasu na wakacjach w Hiszpanii.

WDROŻYLIŚMY GWARANCJE I WYSTARCZAJĄCE ŚRODKI DALEKO
WYKRACZAJĄCE POZA TE PODJĘTE PRZEZ INNE KRAJE NASZEGO REGIONU.

· Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Turystyki opracowało 21 specjalnych
przewodników turystycznych zawierających techniczne i sanitarne wytyczne dla
różnych obiektów turystycznych aby można było cieszyć się bezpieczną turystyką.
· W ten sam sposób wprowadzono wszystkie standardy międzynarodowe
dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w środkach transportu.
· Noszenie maseczek jest obowiązkowe tak w środkach transportu jak i
przestrzeniach otwartych na całym terytorium Hiszpanii za wyjątkiem Wysp
Kanaryjskich. Niezależnie od tego, że jest obowiązkowe, jest to środek ochrony, który
został przez społeczeństwo hiszpańskie przyswojony i stosowany powszechnie i
wzorowo. Poza stosownym dystansem społecznym powszechne stało się
stosowanie środków dezynfekcyjnych i innych środków ochronnych.

Istnieje pełna koordynacja między rządem Hiszpanii a rządami Wspólnot
Autonomicznych w zakresie kontroli i śledzenia pandemii. Jest to problem, który
dotyka nas wszystkich i razem reagujemy: służby ochrony zdrowia, siły i organy
bezpieczeństwa oraz administracja turystyczna. Wspólnoty Autonomiczne dokładają
wszelkich starań, aby kontrolować zakażenia i zagwarantować zdrowie obywateli i
gości.v