Aż 38 proc. osób zatrudnionych bezpośrednio w hotelarstwie straciło pracę od początku roku do
końca października, co jest następstwem dramatycznej sytuacji branży, spowodowanej pandemią
koronawirusa – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Ankietowani
członkowie IGHP alarmują, że bez pilnego rządowego wsparcia kolejne 16 proc. miejsc pracy w
hotelach może zostać zlikwidowanych jeszcze w tym roku. Oznacza to, że pracę w branży może stracić
w sumie ponad połowa (54 proc.) zatrudnionych przed pandemią.

Ze względu na dramatyczną sytuację ekonomiczną spowodowaną pandemią koronawirusa, w hotelach,
które wzięły udział w specjalnym badaniu ankietowym IGHP, od początku roku do końca października br.
zlikwidowano 38 proc. miejsc pracy dla zatrudnionych w różnych formach – umowy o pracę, umowy
cywilnoprawne, w tym samozatrudnienie.
Hotele podkreśliły w badaniu, że w przypadku braku wsparcia i perspektywy przetrwania obecnego
ograniczenia działalności, kolejne 16 proc. miejsc pracy zostanie zlikwidowanych do końca roku. Oznacza
to, że redukcja może przekroczyć połowę (54 proc.) zatrudnionych w hotelach przed pandemią.
W skali całego rynku hotelowego, który liczy 2700 hoteli, oznaczałoby to utratę pracy w tym roku przez
około 40 tysięcy osób. Natomiast w skali wszystkich zarejestrowanych obiektów noclegowych (ok. 13
tysięcy) redukcja zatrudnienia może sięgnąć nawet 110 tysięcy miejsc pracy. W ślad za ograniczeniem
działalności hoteli i likwidacją miejsc w branży podążają też firmy współpracujące, dostawcy towarów i
usług dla hoteli.

Powyższe dane wskazują na dalece niewystarczającą dotychczasową pomoc finansową państwa.
– Wprowadzane od wiosny tzw. tarcze i rozwiązania pomocowe okazały się zbyt słabe dla branży
hotelarskiej, która jest już na skraju wyczerpania. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli pomoc nie
nadejdzie, zagrożone jest kolejne 44 tysiące miejsc pracy, a osoby zwolnione zasilą szeregi bezrobotnych
– mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.
IGHP przeprowadziła ankietę online wśród swoich członków w dniach 13-16 listopada br. Udział w
badaniu wzięło 270 hoteli, co stanowi 10 proc. wszystkich hoteli w Polsce. Powyższe badanie nie
uwzględnia pracowników, którzy zwolnili się z własnej inicjatywy.