Start

„Tradycyjnie postrzegamy rolnictwo jedynie jako producentów żywności, zapominając nieco o tym, że wokół rolnictwa powstaje sieć innowacyjnych firm, zakładanych przez samych rolników, które oferują towary i usługi, sprawiające, że branża może stać się bardziej nowoczesna i prośrodowiskowa.

Firmy takie ,podobnie jak przedsiębiorstwa z każdej innej branży, bardzo często nie wiedzą gdzie i jak poszukiwać środków publicznych wspomagających ich rozwój. Jak twierdzą eksperci, nie są też jedynie skazane na środki finansowe będące w dyspozycji Ministerstwa Rolnictwa czy Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

– Sądzę, że barierą w dostępie do środków przeznaczonych na inwestycje w branży rolniczej jest to, że mamy tu do czynienia z szeregiem wykluczeń, które mogą sprawiać, że część firm z tego sektora uważa, że nie mogą się o nie ubiegać – mówi Edward Marczuk współzałożyciel serwisu pozyskajfinansowanie.pl – Wykluczenia te wskazują na konkretne PKD. Musimy jednak pamiętać, że w wielu wypadkach o tym, czy dana firma może z sięgnąć po publiczne środki inwestycyjne, nie decyduje tylko bieżące PKD, ale przede wszystkim PKD pod którym będą świadczone usługi lub produkcja objęte planowaną inwestycją. Mieliśmy już do czynienia z kilkoma takimi przykładami, które zakończyły się sukcesem, dzięki odpowiedniej pomocy doradczej udzielonej przedsiębiorcy.

Zapraszamy na stronę: https://pozyskajfinansowanie.pl