Przez najbliższe tygodnie, kierowcy współpracujący z iTaxi przejdą kompleksowe, profesjonalne szkolenia
na ratowników. Po zakończonym kursie, wyposażeni w niezbędny sprzęt, będą mogli nieść
natychmiastową pomoc wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. To kolejny aspekt szeroko zakrojonej
akcji iTaxi, wzmacniającej bezpieczeństwo przewozu osób.
Do odbycia Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w zaledwie kilka dni zgłosiło się blisko 100 kierowców
iTaxi z Gniezna, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia. Pierwsze szkolenia
rozpoczęły się już w Warszawie. Kurs realizowany przez Centrum Ratownictwa pozwala na uzyskanie tytułu
„Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”. Szkolenie obejmuje najważniejsze elementy pierwszej
pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach. Uczestnicy odbędą zajęcia teoretyczne i
praktyczne, z czego aż 41 godzin poświęconych zostanie na realizację ćwiczeń praktycznych oraz
pozorowanych akcji ratunkowych. Osoby biorące udział w kursie dowiedzą się m.in. jak przeprowadzać
resuscytację, jak używać defibrylatora, jak opatrzeć uszkodzenia i obrażenia, czy w jaki sposób
przeprowadzić ewakuację. Ale to nie wszystko – w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, niezwykle
cenne będzie także szkolenie z „Tlenoterapii i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych”. W związku z
licznym zainteresowaniem, szkolenia kierowców iTaxi na ratowników medycznych będą odbywać się
cyklicznie.
Zapewnienie bezpieczeństwa przejazdów to dla nas kwestia priorytetowa. W marcu br. jako pierwsi
zamontowaliśmy w samochodach przegrody oddzielające kierowców od pasażerów, wnętrza aut naszej
floty są regularnie ozonowane, a kierowcy zostali wyposażeni w płyn do dezynfekcji rąk i pojazdów. Od kilku
miesięcy – przy wsparciu naszych partnerów w branży medycznej – rozwozimy testy na koronawirusa. Teraz
idziemy o krok dalej – rozpoczynamy szkolenia kierowców współpracujących z nami na pełnoprawnych
ratowników. Po ukończonym kursie, każdy z nich otrzyma torbę ratunkową z wyposażeniem. Znajdą się w
niej m.in. wyposażenie przydatne przy RKO (Resuscytacja krążeniowo-oddechowa) i tlenoterapii, środki do
zabezpieczenia ran, złamań, krwotoków i oparzeń oraz utrzymania komfortu termicznego – komentuje
Andrzej Padziński, członek zarządu iTaxi, dyrektor ds. floty.
Auta kierowców, którzy odbędą szkolenie zostaną oznakowane specjalnymi naklejkami. Pozwoli to innym
kierowcom na ich identyfikację i umożliwienie im jak najszybszego dojazdu na miejsce zdarzenia.
Widząc rosnące zapotrzebowanie na personel medyczny i paramedyczny, dostrzegając rolę jaką mogą w
obecnej sytuacji odegrać wyszkoleni ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zarówno na drogach, jak i
poza nimi, np. w realizowanych przez nas, dla naszych partnerów z branży medycznej, projektach

związanych z walką z CODVID oraz szerokim wsparciem placówek medycznych i ich pacjentów,
zdecydowaliśmy o podjęciu tego programu szkoleniowego. Zdarza się, że kierowcy iTaxi i innych korporacji
są świadkami wypadków drogowych z udziałem pojazdów i pieszych. Do tej pory mogli jedynie wezwać
pomoc i czekać na jej przyjazd. Dzięki profesjonalnym szkoleniom na ratowników medycznych, kierowcy
będą mogli nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Często to minuty lub sekundy decydują o czyimś
życiu lub zdrowiu. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na
polskich drogach – dodaje Andrzej Padziński, członek zarządu iTaxi, dyrektor ds. floty.
Szkolenia kierowców już trwają. Zakończą się państwowym egzaminem praktyczno-teoretycznym oraz
uzyskaniem certyfikatu “Ratownika”, czyli najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie
ratownictwa, który dostępny jest dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. iTaxi wyposaży
tych kierowców w profesjonalne torby ratownicze oraz środki ochrony osobistej, by w każdej chwili mogli
być gotowi do niesienia pomocy.

O iTaxi:
iTaxi to polska platforma technologiczna łącząca taksówkarzy i pasażerów poprzez nowoczesną aplikację mobilną,
która działa na rynku od ponad 7 lat obejmując swoim zasięgiem największe miasta w Polsce. Firma kieruje ofertę
przede wszystkim do klientów biznesowych, zapewniając im rozbudowaną platformę do zarządzania licencjonowanymi
przejazdami taxi. Na swoim koncie ma liczne nagrody, w tym m.in. Marketer Roku, Laur Konsumenta czy Dobry Wzór.
Została też dostrzeżona w konkursie branżowym – Mobile Trends Awards 2018 oraz znalazła się na liście „Top Polish
startups to follow in 2020”, przygotowanym przez portal Sifted, należący do Financial Times.