Po kwarantannie wszystko wróci do normy (lub jak będzie wyglądać nowa
rzeczywistość). Obowiązkowe przepisy dotyczące przebywania w domu zostaną uchylone,
a niektóre inne ograniczenia zostaną zniesione, co spowoduje powrót do regularnej pracy
wielu pracowników w całej Europie.
Dlatego bardzo ważne jest, aby firmy przygotowały odpowiednie plany przywrócenia życia
w biurze. Te plany powrotu do pracy muszą zapewniać zachęty i bezpieczeństwo
pracownikom, a także rentowność przedsiębiorstw. Niezastosowanie się do tego może
okazać się niebezpieczne dla zdrowia pracowników i samego przedsiębiorstwa.
Nie wszystkie firmy mogą być z zyskiem obsługiwane przez pracę zdalną, a powrót do
normalności to powiew świeżości dla takich organizacji, ale jak można przejść z powrotem
do życia biurowego bezpiecznym, ale produktywnym sposobom?
Sposoby powrotu do biura po kwarantannie
 Zmiana konfiguracji biura: po wznowieniu pracy firmy nadal muszą przestrzegać zasad
dystansu społecznego i higieny, które powstały podczas pandemii. Środowisko pracy musi
zostać ponownie skonfigurowane i dostosowane do nowej rzeczywistości. Organizacja
powierzchni biurowych będzie wymagać restrukturyzacji.
Firmy mogą rozważyć użycie przezroczystych przepierzeń do oddzielenia biurek. Ponadto
oddzielenie wejść od wyjść w miejscach pracy w celu utrzymania istniejących przepisów
dotyczących dystansu społecznego znacznie przyczyni się do zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników i klientów.
 Zapewnij właściwe zarządzanie liczbą pracowników: przy obowiązujących przepisach
dotyczących „odległości 6 stóp” normalne czynności biurowe nie będą takie, jak przed
Covid-19. Większość miejsc pracy nie pomieści wszystkich swoich pracowników
jednocześnie. Rozsądnie jest stworzyć skuteczne rozwiązanie dotyczące rotacji dni pracy
pracowników.
Upewnij się, że rotacja jest wykonywana w taki sposób, że każde ramię firmy jest nadal
efektywnie uruchomione, a dystans pracowników jest nadal kontrolowany. Rotacja
ograniczy ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów w miejscu pracy, ponieważ im więcej
pracowników jest w biurze, tym większe są szanse zarażenia.
Oznacza to, że w biurach będzie musiało być wiele zmian. Pracownicy muszą zawsze być
świadomi zmian, aby nie zakłócać działalności biznesowej. Zarządzanie liczbą
pracowników może oznaczać, że niektórzy pracownicy będą musieli stracić swoją obecną
pracę i będą musieli  znaleźć gdzie indziej .
 Kontynuuj pracę zdalną: po zakończeniu ograniczeń zaleca się uważne rozważenie
każdego stanowiska i zdecydowanie, czy niektóre działania mogą być wykonywane
zdalnie, przynajmniej przez kilka miesięcy. Niektóre firmy wolą utrzymać pracę zdalną ze
względów ekonomicznych, podczas gdy inne mogą być zmuszone pracować zdalnie,
szczególnie jeśli znajdują się w obszarach wysokiego zagrożenia lub jeśli pracownik nagle
zaraża się wirusem.
Po dokładnym rozważeniu prace, które można wykonać zdalnie, powinny pozostać takie
przez pewien czas, ponieważ przechodzenie między pracą centralną a pracą zdalną może

mieć poważne konsekwencje dla firmy. Dlatego wskazane jest pozostawienie obu opcji
otwartych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Dobry system komunikacji będzie
bardzo korzystny dla utrzymania płynności działania firm w tej sytuacji.
 Przywróć motywację w miejscu pracy: wiele rzeczy uległo zmianie, gdy świat został
dotknięty wirusem. Z uwagi na fakt, że wielu pracowników przebywało poza miejscem
pracy od dłuższego czasu, wznowienie pracy biurowej może być nieco niepokojące.
Również pracownicy mogą już nigdy nie zobaczyć niektórych swoich kolegów.
Ważne jest, aby liderzy biznesu utrzymywali atmosferę pozytywności w środowisku pracy,
aby zapewnić maksymalną wydajność. Kierownictwo musi zwracać uwagę na obawy
pracowników w delikatny sposób, szczególnie w tym okresie. Firmy muszą być bardziej
ludzkie niż kiedykolwiek wcześniej w kontaktach z członkami zespołu, aby uzyskać od nich
jak najwięcej.

Możliwe odskocznie

Sytuacja Covid-19 pomogła wielu firmom ustalić bardziej produktywne procesy pracy, a
także przemyśleć ich ważność. W przypadku firm, gdzie większość pracowników może
pracować zdalnie, może to pomóc w obniżeniu kosztów pozyskania dużych powierzchni
biurowych i innej infrastruktury.
Kolejną rzeczą, która wywołała pandemię, było zmuszenie firm do lepszej komunikacji
między pracownikami a zarządem. Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zostało
docenione przez wielu liderów biznesu i mądrze jest nie rozluźniać jej po Covid-19. W
wyniku kwarantanny wiele organizacji komunikowało się ze swoimi pracownikami znacznie
częściej w ciągu ostatnich kilku miesięcy niż przed kwarantanną. Utrzymanie otwartych
linii komunikacyjnych między kierownictwem a personelem zapewni większą wydajność.
Pozytywne praktyki zdrowotne zostały również wzmocnione w wielu przedsiębiorstwach w
wyniku pandemii.

Jak uniknąć stresu po kwarantannie

Powrót do normalnej pracy biurowej może być bardzo stresujący, jeśli nie zostanie
zachowana ostrożność. Sekretem powrotu do normalnej pracy w bezstresowy sposób jest
posiadanie skutecznych krótko- i długoterminowych planów dotyczących bezpieczeństwa
pracowników i wydajności organizacji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nauczyliśmy się
wielu rzeczy i pojawiły się nowe sposoby działania. Organizacje powinny uwzględnić
zdobyte doświadczenia w swoich planach powrotu do pracy.
Czy praca zdalna powinna zająć cały dzień?

Zdalna praca była jedyną opcją dla wielu firm od czasu pandemii, ale czy ta tendencja
powinna się utrzymywać po zniesieniu ograniczeń? Czy praca zdalna powinna zastąpić
pracę biurową? Pracę zdalną należy postrzegać jako opcję, a nie zasadę.
Dlaczego praca w biurze może być bardziej produktywna?

Istnieje wiele powodów, dla których bardziej opłacalna może być praca w biurze niż praca
zdalna.
Jednym z takich powodów jest poczucie wspólnoty. Praca w przestrzeni biurowej stwarza
atmosferę koleżeństwa i bardzo przyczynia się do tego, aby kultura pracy organizacji
pozostała zakorzeniona w pracownikach. Kiedy członkowie drużyny komunikują się tylko
za pośrednictwem rozmów wideo lub czatu, tłumi to kulturę pracy i poczucie wspólnoty w
wyniku fizycznego przebywania w tym samym miejscu również zostaje utracone.

Więcej zakłóceń działa zdalnie niż praca w środowisku biurowym. Z tego powodu praca,
która powinna zająć dwie godziny w biurze bez zakłóceń, może zająć znacznie ponad pięć
godzin, jeśli zostanie wykonana w domu z powodu różnych zakłóceń i braku nadzoru. W
przypadku wielu pracowników, którzy mogą pracować wydajnie bez nadzoru, praca zdalna
może nie być aż tak złą rzeczą, ale co z tymi, którzy muszą być ściśle monitorowani,
zanim będą w stanie to zrobić?
Innym powodem, dla którego praca w biurze jest bardziej opłacalna niż praca zdalna, jest
łatwiejsze zarządzanie pracą i lepsza ocena wydajności pracowników. Pracownicy mogą
również być bardziej odpowiedzialni, jeśli pracują w biurze. Z drugiej strony praca zdalna
może nie być tak łatwa w zarządzaniu, ponieważ wiele tradycyjnych strategii zarządzania
nie współpracuje ze zdalnym zespołem. Trudniej jest pociągać do odpowiedzialności
pracowników zdalnych.
Kwestie bezpieczeństwa są poważnym problemem, jeśli chodzi o pracę zdalną. Kradzież
sprzętu firmowego i poufnych danych jest dużym źródłem zmartwień. Bardziej opłacalne
może być przechowywanie poufnych informacji i sprzętu w ramach budynku biurowego, w
którym są one stosunkowo bezpieczne od kradzieży fizyczną i włamaniem do Internetu.

Wniosek

Powrót do pracy w zwykłym środowisku biurowym jest absolutnie niezbędny, a fakt, że
praca zdalna pomogła zarządzać niektórymi sprawami podczas kwarantanny, nie powinna
oznaczać, że zwykła praca biurowa zostanie wykluczoną. Praca zdalna powinna być
postrzegana jako opcja w prowadzeniu firmy, a nie zastępowanie zwykłej pracy biurowej.

Materiał przygotowany przez  Jobsora.com  Team