O zwycięstwo w konkursie ,,Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba’’ walczyła rekordowa liczba 94 wystaw, projektów i wydawnictw. Pierwsze miejsca zajęły m.in. wystawy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, a także projekty Muzeum DULAG 121 w Pruszkowie oraz wydawnictwo Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś nagrody zwycięzcom wręczyli marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Wśród najciekawszych wystaw zorganizowanych przez mniejsze muzea najlepsza okazała się wystawa „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością”. Zaangażowanie w działania dawnych pracowników Zakładów Lniarskich oraz odtworzenie produkcji tkania to klucz do sukcesu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. W kategorii większych muzeów wygrała wystawa „Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca”, która prezentuje naturalnej wielkości makietę kaplicy grobowej Merefnebefa. Wśród projektów za najciekawszy uznano „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski – lekcje muzealne’’, który nie tylko przybliża tajniki średniowiecznych monet, ale daje też możliwość wybicia pamiątkowej monety. Najlepszym projektem otwartym okazał się „Pruszkowski Tydzień z Niepodległą” czyli cykl wydarzeń prezentujących pruszkowskie dążenia niepodległościowe. W jego programie znalazły się m.in. warsztaty, spacery historyczne, wykłady, spotkania, wystawy oraz gry miejskie i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” jest kierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Nagradzane są w nim wszelkie muzealne inicjatywy zarówno projekty, wydawnictwa, jak i wystawy. Mazowieckie muzea w ten sposób mogą zaprezentować swoje działania, a dodatkowo otrzymać prestiżowe wyróżnienie.

Od 12 lat w konkursie ,,Wierzba’’ nagradzane są najlepsze mazowieckie placówki muzealne. O laury w XII edycji ubiegała się rekordowa liczba 94 zdarzeń muzealnych w tym: 9 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea, 21 wystaw zorganizowanych przez większe muzea, 19 muzealnych projektów otwartych oraz 19 muzealnych projektów edukacyjnych i 26 wydawnictw.

Tegoroczni laureaci w poszczególnych kategoriach:

Kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”:

I miejsce – wystawa pt. „Dom wieczności Wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; 

II miejsce – wystawa pt. „Ludowe stradivariusy” – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;

III miejsce ex aequo – 

wystawa pt. „Od Malewicza do Strzemińskiego” – Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu;

wystawa pt. „Galeria Wzornictwa Polskiego” – Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

Wyróżnienia: 

projekt pt. „Modernizacja części wystawy stałej – sekwencji Pawiacki Dzień 1939-1944” – Muzeum Niepodległości w Warszawie;

wystawa pt. „O potrzebie Tworzenia Widzeń 1929-2017” – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;

wystawa pt. „Syrena herbem Twym zwodnicza” – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;

 

Kategoria „Najciekawsze wystawy zorganizowane przez mniejsze muzea”:

I miejsce – wystawa pt. „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;

II miejsce  – wystawa pt. „Ewangelicy w dawnym Żyrardowie” – Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie;

III miejsce – wystawa pt. „NON POSSUMUS” – Muzeum Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie.

Wyróżnienia:

wystawa pt. „LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej’” – Muzeum Historyczne w Legionowie;

wystawa pt. „Skarby Archeologiczne Zawkrza – 45 lat badań terenowych Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie’’ – Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;

wystawa pt. „Krzemieniec – Ateny Wołyńskiej. Miasto Juliusza Słowackiego w kolekcji Stanisława Ledóchowskiego” – Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

 

Kategoria „Muzealny projekt edukacyjny”:

I miejsce – projekt pt. „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski – lekcje muzealne” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;

II miejsce – projekt pt. „Industrialna Fabryka Talentów” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;

III miejsce – projekt pt. „Stacja Dzieci” – Stacja Muzeum w Warszawie.

Wyróżnienia: 

projekt pt. „Rodzinne soboty i niedziele w muzeum romantyzmu w Opinogórze’’ – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;

projekt pt. „Lekcja edukacyjna Anatomia sportu” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;

projekt pt. „Zwrotnik Kultury – Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku” – Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

 

Kategoria „Muzealny projekt otwarty”:

I miejsce – projekt pt. „Pruszkowski Tydzień z Niepodległą” – Muzeum DULAG 121 w Pruszkowie;

II miejsce – projekt pt. „Sztuka Dar Mazowsza” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;

III miejsce – projekt pt. „Powrót Zabytkowego Parowozu Px 29-1704 i Pociągu Retro” – Stacja Muzeum w Warszawie.

Wyróżnienia:

projekt pt. „FESTIWAL RZEMIEŚLNNIKÓW. KRAWCY I SKÓRNICY” – Muzeum Warszawskiej Pragi w Warszawie;

projekt pt. „Konserwacja drewnianej tablicy z legionowskiego getta” – Muzeum Historyczne w Legionowie.

 

Kategoria „Wydawnictwa muzealne”:

I miejsce – wydawnictwo pt. „Muzea uczelniane. Katalog, red. Dr hab. Hubert Kowalski, dr n. med. Magdalena Grassmann, dr n. med. Marek Bukowski, mgr Joanna Ślaga, mgr Marta Piszczatowska” – Muzeum Uniwersytet Warszawski;

II miejsce ex aequo –

wydawnictwo pt. „Album Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Autorzy: Mariola Adamska, Michał Burdziński, Anna Dylicka, Mariusz Andrzej Kaprzak, Barbara Rydzewska, Leonard Sobieraj, Małgorzata Szadkowska, Grażyna Tryka” – Muzeum Mazowieckie w Płocku;

wydawnictwo pt. Gdy Europa mówiła po francusku ”Marc Fumaroliia’’ – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;

III miejsce ex aequo –

wydawnictwo pt. „Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie” – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum;

wydawnictwo pt. „Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzej Zamoyskiego ex-kanclerza koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, ułożony y na Seym roku 1778 podany – reprint wraz ze Wstępem oraz Słownikiem wyrazów i zwrotów staropolskich, prawniczych, łacińskich, nazw geograficznych oraz osób autorstwa Jerzego Piotrowskiego” – Muzeum Historyczne w Legionowie.

Wyróżnienia:

wydawnictwo pt. „Biedermeier” – Muzeum Narodowe w Warszawie; 

wydawnictwo pt. „Teatr. Refleksy i refleksje. Zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Andrzeja Kruczyńskiego” – Muzeum Historyczne w Legionowie; 

 

O zwycięstwo w konkursie ,,Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba’’ walczyła rekordowa liczba 94 wystaw, projektów i wydawnictw. Pierwsze miejsca zajęły m.in. wystawy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, a także projekty Muzeum DULAG 121 w Pruszkowie oraz wydawnictwo Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś nagrody zwycięzcom wręczyli marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Wśród najciekawszych wystaw zorganizowanych przez mniejsze muzea najlepsza okazała się wystawa „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością”. Zaangażowanie w działania dawnych pracowników Zakładów Lniarskich oraz odtworzenie produkcji tkania to klucz do sukcesu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. W kategorii większych muzeów wygrała wystawa „Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca”, która prezentuje naturalnej wielkości makietę kaplicy grobowej Merefnebefa. Wśród projektów za najciekawszy uznano „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski – lekcje muzealne’’, który nie tylko przybliża tajniki średniowiecznych monet, ale daje też możliwość wybicia pamiątkowej monety. Najlepszym projektem otwartym okazał się „Pruszkowski Tydzień z Niepodległą” czyli cykl wydarzeń prezentujących pruszkowskie dążenia niepodległościowe. W jego programie znalazły się m.in. warsztaty, spacery historyczne, wykłady, spotkania, wystawy oraz gry miejskie i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” jest kierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Nagradzane są w nim wszelkie muzealne inicjatywy zarówno projekty, wydawnictwa, jak i wystawy. Mazowieckie muzea w ten sposób mogą zaprezentować swoje działania, a dodatkowo otrzymać prestiżowe wyróżnienie.

Od 12 lat w konkursie ,,Wierzba’’ nagradzane są najlepsze mazowieckie placówki muzealne. O laury w XII edycji ubiegała się rekordowa liczba 94 zdarzeń muzealnych w tym: 9 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea, 21 wystaw zorganizowanych przez większe muzea, 19 muzealnych projektów otwartych oraz 19 muzealnych projektów edukacyjnych i 26 wydawnictw.

Tegoroczni laureaci w poszczególnych kategoriach:

Kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”:

I miejsce – wystawa pt. „Dom wieczności Wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;

II miejsce – wystawa pt. „Ludowe stradivariusy” – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;

III miejsce ex aequo

  • wystawa pt. „Od Malewicza do Strzemińskiego” – Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu;
  • wystawa pt. „Galeria Wzornictwa Polskiego” – Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

Wyróżnienia:

·         projekt pt. „Modernizacja części wystawy stałej – sekwencji Pawiacki Dzień 1939-1944” – Muzeum Niepodległości w Warszawie;

·         wystawa pt. „O potrzebie Tworzenia Widzeń 1929-2017” – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;

·         wystawa pt. „Syrena herbem Twym zwodnicza” – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;

 

Kategoria „Najciekawsze wystawy zorganizowane przez mniejsze muzea”:

I miejsce – wystawa pt. „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;

II miejsce  – wystawa pt. „Ewangelicy w dawnym Żyrardowie” – Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie;

III miejsce – wystawa pt. „NON POSSUMUS” – Muzeum Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie.

Wyróżnienia:

·         wystawa pt. „LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej’” – Muzeum Historyczne w Legionowie;

·         wystawa pt. „Skarby Archeologiczne Zawkrza – 45 lat badań terenowych Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie’’ – Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;

·         wystawa pt. „Krzemieniec – Ateny Wołyńskiej. Miasto Juliusza Słowackiego w kolekcji Stanisława Ledóchowskiego” – Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

 

Kategoria „Muzealny projekt edukacyjny”:

I miejsce – projekt pt. „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski – lekcje muzealne” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;

II miejsce – projekt pt. „Industrialna Fabryka Talentów” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;

III miejsce – projekt pt. „Stacja Dzieci” – Stacja Muzeum w Warszawie.

Wyróżnienia:

·         projekt pt. „Rodzinne soboty i niedziele w muzeum romantyzmu w Opinogórze’’ – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;

·         projekt pt. „Lekcja edukacyjna Anatomia sportu” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;

·         projekt pt. „Zwrotnik Kultury – Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku” – Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

 

Kategoria „Muzealny projekt otwarty”:

I miejsce – projekt pt. „Pruszkowski Tydzień z Niepodległą” – Muzeum DULAG 121 w Pruszkowie;

II miejsce – projekt pt. „Sztuka Dar Mazowsza” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;

III miejsce projekt pt. „Powrót Zabytkowego Parowozu Px 29-1704 i Pociągu Retro” – Stacja Muzeum w Warszawie.

Wyróżnienia:

·         projekt pt. „FESTIWAL RZEMIEŚLNNIKÓW. KRAWCY I SKÓRNICY” – Muzeum Warszawskiej Pragi w Warszawie;

·         projekt pt. „Konserwacja drewnianej tablicy z legionowskiego getta” – Muzeum Historyczne w Legionowie.

 

Kategoria „Wydawnictwa muzealne”:

I miejsce – wydawnictwo pt. „Muzea uczelniane. Katalog, red. Dr hab. Hubert Kowalski, dr n. med. Magdalena Grassmann, dr n. med. Marek Bukowski, mgr Joanna Ślaga, mgr Marta Piszczatowska” – Muzeum Uniwersytet Warszawski;

II miejsce ex aequo

·         wydawnictwo pt. „Album Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Autorzy: Mariola Adamska, Michał Burdziński, Anna Dylicka, Mariusz Andrzej Kaprzak, Barbara Rydzewska, Leonard Sobieraj, Małgorzata Szadkowska, Grażyna Tryka” – Muzeum Mazowieckie w Płocku;

·         wydawnictwo pt. Gdy Europa mówiła po francusku ”Marc Fumaroliia’’ – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;

III miejsce ex aequo

·         wydawnictwo pt. „Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie” – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum;

·         wydawnictwo pt. „Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzej Zamoyskiego ex-kanclerza koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, ułożony y na Seym roku 1778 podany – reprint wraz ze Wstępem oraz Słownikiem wyrazów i zwrotów staropolskich, prawniczych, łacińskich, nazw geograficznych oraz osób autorstwa Jerzego Piotrowskiego” – Muzeum Historyczne w Legionowie.

Wyróżnienia:

·         wydawnictwo pt. „Biedermeier” – Muzeum Narodowe w Warszawie;

·         wydawnictwo pt. „Teatr. Refleksy i refleksje. Zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Andrzeja Kruczyńskiego” – Muzeum Historyczne w Legionowie;