Kraków Miasto Literatury UNESCO i Katowice Miasto Muzyki UNESCO w czerwcu będą gospodarzami kongresu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Około 450 delegatów z blisko 70 miast rozsianych po całym świecie, obrady, sesje, plany i istotne decyzje – to wszystko czeka Polskę w dniach 12-15 czerwca 2018 roku!

Coroczne, obowiązkowe dla członków Sieci Miast Kreatywnych UNESCO Kongresy gościły dotychczas m.in. w chińskim Chengdu, japońskiej Kanazawie, czy szwedzkim Östersund. To, co wyróżnia tegoroczny Kongres, to wspólne działania Kraków Miasto Literatury UNESCO i Katowice Miasto Muzyki UNESCO na rzecz organizacji tego prestiżowego wydarzenia.


Głównym tematem kongresu jest „Creative Crossroads”, czyli tworzenie połączeń między sektorami kreatywnymi obu miast, ważne dla zniwelowania rozproszenia w środowiskach kultury. Podczas pobytu w Polsce delegaci Sieci będą uczestniczyć w formalnych obradach dotyczących, między innymi strategii rozwoju Sieci, spotkaniach podgrup (film, muzyka, literatura, media arts, dizajn, gastronomia, rzemiosło i sztuka ludowa). Nie zabraknie również spotkań Komitetów Sterujących. To szczególnie istotne, gdyż Komitetowi Sterującemu Miast Literatury od 2014 roku przewodniczy Kraków. Poszczególne miasta zaprezentują także zrealizowane projekty i podzielą się dobrymi praktykami.

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., aby wspierać rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny miast oparty na zasadach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przyłączając się do Sieci miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym. Podczas tegorocznego spotkania w Krakowie i Katowicach delegaci z całego świata debatować będą nad możliwościami integracji sektorów kreatywnych obu miast, a także wypracują metody usprawniające zrównoważony rozwój kultury.

Ze względu na zamknięty charakter kongresu publiczność zaproszona jest do czynnego udziału w wydarzeniach towarzyszących. Wśród propozycji: Festiwal Miłosza, Święto Chleba, Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, konferencja Creative Cities and Industries, koncert ElektroKilar, targ krakowskich i katowickich artystów i rzemieślników, oraz liczne spotkania, których celem jest wymiana doświadczeń ekspertów z obu miast.

Do czerwca 2018 w Katowicach i Krakowie lokalne 7-osobowe rady ekspertów i ekspertek, odpowiadające 7 dziedzinom Miast Kreatywnych (muzyka, literatura, film, gastronomia, dizajn, sztuka mediów, rzemiosło i sztuka ludowa) organizują serię otwartych spotkań roboczych poświęconych wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030, dyskutując o możliwościach ich implementacji w poszczególnych miastach.

Więcej informacji o projekcie i terminarz spotkań otwartych na www.krakowice.com