Przekazujemy Państwu list otwarty polskich pilotów i przewodników do Posłów na Sejm RP.

Tutaj znajduje się również odnośnik do petycji online, pod którą zebrano już ponad 800

podpisów.