Muzeum Narodowe w Warszawie uruchamia nowy serwis internetowy, który
umożliwi obejrzenie muzealnych zabytków bez wychodzenia z domu. Nowe
Cyfrowe MNW powstało w ramach projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja
i udostępnianie zbiorów MNW”, zrealizowanego dzięki dotacji Unii
Europejskiej. Oficjalna premiera nowego portalu 15 października 2020 roku.
Kolekcja MNW liczy ponad 800 tysięcy obiektów. Obecnie, ze względu na
ograniczoną przestrzeń ekspozycyjną oraz konieczność zapewnienia dziełom
sztuki odpowiednich warunków przechowywania, prezentowana jest zaledwie
niewielka jej część. – Przez dziesięciolecia zbiory zgromadzone w muzealnych
magazynach był dostępne jedynie dla wąskiej grupy badaczy. Technologie XXI
wieku pozwalają pokazać je w wersji cyfrowej – mówi Kamila Hołubowicz,
kierowniczka projektu Otwarte Narodowe. Pierwszą odsłonę portalu Cyfrowe MNW
uruchomiono w 2011 roku: pierwotnie był to jedynie prosty katalog umożliwiający
wykonanie kwerendy. Nowe Cyfrowe MNW proponuje internautom o wiele więcej
możliwości.

Udoskonalenia dla użytkowników
Nowy portal umożliwia pobieranie reprodukcji cyfrowych w wysokiej rozdzielczości
oraz zapisywanie kadrów zdjęć. Użytkownik może przeszukiwać zbiory na osi
czasu lub obejrzeć wybrane arcydzieła. Serwis jest spersonalizowany: można
założyć własny profil i zapisywać wcześniejsze wyszukiwania. Cyfrowe MNW
ułatwi kontakt ze światowym dziedzictwem kulturowym także turystom
zagranicznym: jest dostępny w języku polskim i angielskim. Serwis działa również
w wersji mobilnej i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych –
niewidomych, słabo widzących i niesłyszących, zgodnie z wytycznymi Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Zamieszczono także materiały
w Polskim Języku Migowym.

Od wizyty wirtualnej do stacjonarnej
Nowy portal Cyfrowe MNW oferuje także wirtualne, tematyczne ścieżki zwiedzania,
materiały audiowizualne oraz karty edukacyjne – dla tych, którzy pragną poszerzyć
swoją wiedzę na temat dzieł sztuki. Serwis ułatwi również zaplanowanie wizyty
w warszawskim Muzeum: pozwoli sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się obecnie
na ekspozycji oraz gdzie dokładnie można go znaleźć. – Nie da się niczym zastąpić
bezpośredniego, osobistego kontaktu z dziełem sztuki, dlatego podstawową
działalnością muzeów na długo pozostanie stacjonarne udostępnianie zbiorów.
Prezentowanie ich w Internecie jest jednak cennym poszerzeniem oferty naszego
Muzeum. Nowe Cyfrowe MNW ułatwi pracę badaczom i pozwoli zapoznać się
z naszą kolekcją internautom z całego świata. Mam nadzieję, że w przyszłości
przyczyni się również do zwiększenia frekwencji. O tym, że warto inwestować
w nowe technologie w muzealnictwie, przekonujemy się także podczas epidemii
koronawirusa – mówi p.o. dyrektora MNW dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ.
Kubek, koszulka i torba… zaprojektuj własne gadżety!

Na portalu fotografiom dzieł sztuki towarzyszą informacje na temat warunków ich
wykorzystania, w tym praw autorskich. Wizerunki obiektów znajdujących się
w domenie publicznej (gdy od śmierci twórcy minęło co najmniej 70 lat) można
pobierać, przerabiać i wykorzystywać bez żadnych ograniczeń, również
komercyjnie. Reprodukcje zamieszczone na portalu Cyfrowe MNW mogą posłużyć
do wykonania własnych gadżetów. – Nowe Cyfrowe MNW to też zupełnie nowa
jakość fotografii. Jednym z elementów projektu była budowa nowoczesnego
pawilonu fotograficznego. Sprzęt najnowszej generacji pozwala na wykonywanie
zdjęć dzieł sztuki na najwyższym możliwym poziomie – podkreśla Karolina Tabak,
kierownik Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej MNW.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Założenia projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie”, w którego ramach powstał nowy portal
Cyfrowe MNW, są zgodne z krajowymi strategiami jednolitego i otwartego rynku
cyfrowego oraz wpisują się w założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Realizacja projektu była możliwa dzięki podpisanej w styczniu 2018 roku umowie
między Muzeum Narodowym w Warszawie a Centrum Projektów Polska Cyfrowa
o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie w wysokości
7 148 207,64 złotych zostało przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, „Cyfrowa
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, „Cyfrowe udostępnienie
zasobów kultury”. Projekt dofinansowano również ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 1 309 193,45 złotych. Całkowita wartość
inwestycji wynosi 9 602 449,16 złotych.