Paweł Niewiadomski, Polak, prezes Polskiej Izby Turystyki, został ponownie wybrany na
stanowisko prezesa ECTAA.

 

W Atenach w dniach 8-9 października odbyło się półroczne spotkanie Europejskiego
Stowarzyszenie Narodowych Związków Biur Podróży ECTAA (The European Travel Agents and
Tour Operators’ Associatons), które reprezentuje 70 tysięcy organizatorów turystyki i
agentów turystycznych w Unii Europejskiej (oraz w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii).
Wydarzenie to pierwsze osobiste spotkanie organizacji od czasu wybuchu COVID-19 i odbyło
się dzięki zaangażowaniu greckich władz i specjalistów z branży turystycznej. Walne
Zgromadzenie ponownie wybrało na prezesa Pawła Niewiadomskiego z Polski na drugą
dwuletnią kadencję. Eva Blasco Garcia z Hiszpanii została ponownie wybrana na
wiceprezesa. Marios Kammenos z Grecji został ponownie wybrany skarbnikiem. W Zarządzie
znaleźli się również Heli Mäki-Fränt z Finlandii, Frank Oostdam z Holandii, Boris Zgomba z
Chorwacji oraz Jan van Steen z Belgii.

Prezes Paweł Niewiadomski powiedział: „Jestem bardzo zaszczycony, że zostałem ponownie
wybrany na Prezesa ECTAA. Branża turystyczna i cały przemysł turystyczny w Europie stoi
przed wieloma wyzwaniami w związku z obecnym globalnym kryzysem zdrowotnym. Moim
priorytetem będzie współpraca z liderami politycznymi i partnerami branżowymi nad
ustanowieniem odpowiednich ram dla działalności naszych członków w rzeczywistości jaka
nas spotkała. Warunkiem tego jest skoordynowane podejście do ograniczeń w podróżowaniu
po Europie! Drugim priorytetem będzie szybkie wprowadzenie do dyrektywy unijnej
dotyczącej zorganizowanych podróży nowych rozwiązań. Aktualne zapisy nie są dostosowana
do występujących obecnie nadzwyczajnych okoliczności”.
Wybór Polaka na tak ważne europejskie branżowe stanowisko pokazuje, że na czele Polskiej
Izby Turystyki stoi wysokiej klasy specjalista z ogromnymi kompetencjami. Warto podkreślić
fakt, że już po raz drugi Paweł Niewiadomski zdobył zaufanie europejskiej branży
turystycznej.