2.11.2020 r. przedstawiciele branży: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomicznej
i hotelarskiej, których działalność została ograniczona w związku z pandemią SARS-CoV-2
wystosowali do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, a także szefów najważniejszych
resortów w Polsce pismo zawierające kluczowe postulaty dotyczące opracowania
sektorowych form pomocy.
Przedstawiciele branż, które ze względu na obostrzenia państwowe, nie są w stanie dalej
ekonomicznie funkcjonować, przygotowali pakiet kompleksowych rozwiązań, które pozwolą
na wsparcie, ale przede wszystkim na umożliwienie dalszej egzystencji takich gałęzi polskiej
gospodarki, jak m.in.:
– fitness,
– hotelarstwo,
– gastronomia,
– transport autokarowy,
– branży spotkań i wydarzeń (tzw. „eventy”, w tym m.in.:
konferencje/targi/kongresy/turystyka biznesowa czy wydarzenia artystyczno-
rozrywkowe, jak np. koncerty/festiwale muzyczne oraz firmy z zaplecza technicznego
wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych).

Przygotowane postulaty mają znaczenie strategiczne, bowiem sytuacja zamkniętych
sektorów gospodarki, w związku z rozwijającą się dynamicznie pandemią pogarsza się z dnia
na dzień, stawiając branże: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomiczną i hotelarską na
krawędzi dalszego przetrwania.

_________________________________________________________________________________________________
Kontakt: Tomasz Napiórkowski – PFF +48 698 111 545, Marcin Mączyński – IGHP +48 510 006 856,
Bartosz Bieszyński – RPSiW +48 503 825 086, Rafał Krzycki – IGGP +48 600 820 330

Zaproponowane do tej pory rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020
r., absolutnie nie przystają do wyzwań ekonomicznych, przed jakimi staje prawie 3 miliony
pracowników (hotele, fitness, gastronomia, transport, branża wydarzeń i spotkań).

1. UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH
OGRANICZENIAMI.
● Proponujemy zatem umorzenie subwencji PFR dla przedsiębiorstw z sektora
najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do
roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do
zakończenia stanu epidemicznego.

2. DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH
OGRANICZENIAMI.
● Możliwość ponownego naboru wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej
poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku
o minimum 50%, w dowolnych 4 miesiącach, od lipca 2020 do zakończenia stanu
epidemicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

3. REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.
● Dofinansowanie działalności w wysokości 50% przychodów odpowiadających
analogicznemu okresowi z 2019 r., przez czas trwania ograniczenia działalności danej
branży.
4. KREDYTY/LEASINGI.
● Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych/rat leasingowych dla firm z sektora
najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek dochodów rok do
roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od września 2020 r. .

5. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY.
● Dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia do 80% etatu, w wysokości 40%
pierwotnego wynagrodzenia.
● Dofinansowanie przestojowego w przypadku obniżenia wynagrodzenia o 50%,
w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w okresie od października 2020 r. do marca

_________________________________________________________________________________________________
Kontakt: Tomasz Napiórkowski – PFF +48 698 111 545, Marcin Mączyński – IGHP +48 510 006 856,
Bartosz Bieszyński – RPSiW +48 503 825 086, Rafał Krzycki – IGGP +48 600 820 330

● 2021 r.) lub przez okres zamknięcia branży + 1 miesiąc na ponowny “rozruch”
przedsiębiorstwa.
● Abolicja składek ZUS oraz postojowe (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie
od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorstw
z naszych branż (w tym włączenie dodatkowych PKD, jak m.in. 73.11.z).
6. KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH
POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ POPRZEZ PKD
BRANŻY/PRZEMYSŁU SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTEGO PRZEZ KRYZYS.
● Zastosowanie kryterium spadku obrotów połączonego z określonym kodem PKD lub
oświadczeniem przedsiębiorcy dot. funkcjonowania w branży, która, poprzez
ograniczenia ze strony administracji państwowej, poniosła i ponosi dotkliwe straty.

Wspólne stanowisko wyrażone w opracowanym dokumencie podpisali: Rafał Krzycki – Izba
Gospodarcza Gastronomii Polskiej, Marcin Mączyński – Izba Gospodarcza Hotelarstwa
Polskiego, Tomasz Napiórkowski – Polska Federacja Fitness, Bartosz Bieszyński – Rada
Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Pismo zostało wysłane do następujących osób:
 Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów;
 Pan Andrzej Gut – Mostowy –  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii;
 Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;
 Pan Bartłomiej Marczuk – Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju;
 Pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP;
 Pan Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP;
 Przewodniczący klubów / kół poselskich / senackich;
 Pan Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP;
 Pan Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan.

6.11.2020 r. reprezentanci branż planują złożyć osobiście petycję w wyżej wymienionych
instytucjach.