Aż 9 na 10 rodziców deklaruje, że ich dziecko jest ubezpieczone w szkole. Co więcej, ponad 60 proc. badanych jest w stanie zapłacić za polisę w szkole więcej, niż wynosi jej obecny standardowy koszt. Rodzicom zależy bowiem na szerokiej ochronie dzieci, choć często nie są w stanie zdefiniować, jaki powinien być jej dokładny zakres.

 

Przyzwyczajenie do nieobowiązkowej ochrony

Rodzice są bardzo przywiązani do ubezpieczeń szkolnych, mimo że są one nieobowiązkowe. Mniej niż połowa rodziców (42 proc.) wie o możliwości zakupu takiej polisy indywidualnie, bez pośrednictwa szkoły. – Rodzicom bardzo zależy na ochronie dziecka. Słusznie uważają ubezpieczenie szkolne za niezbędne. Są przyzwyczajeni do ubezpieczeń grupowych, a z drugiej strony ich oczekiwania co do ochrony wyraźnie wskazują, że powinni rozważyć indywidualną polisę NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), a nie tylko grupową szkolną – komentuje Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.        

 

Oczekiwane wypłaty większe, niż w ubezpieczeniach grupowych

Połowa rodziców oczekuje co najmniej 500 zł odszkodowania za złamanie ręki dziecka. Jedna czwarta z nich uważa, że odszkodowanie w takim przypadku powinno wynosić co najmniej 1000 zł.
– Ubezpieczenie szkolne jest wystandaryzowane i daje ochronę za bardzo niewielką składkę. Niska składka oznacza jednocześnie, że odszkodowanie za złamaną rękę często wyniesie poniżej 500 zł. Stąd rodzice oczekujący wyższych świadczeń powinni rozważyć polisę indywidualną. Szczególnie, że deklarują jednocześnie chęć do zapłacenia wyższej składki, niż przy grupowym ubezpieczeniu szkolnym – podkreśla Dorota M. Fal.

Według badania PIU, 60 proc. rodziców biorących w nim udział byłoby w stanie zapłacić za polisę dla dziecka ponad 50 zł rocznie, czyli więcej, niż dziś ten produkt kosztuje w szkole. Aż jedna trzecia badanych skłonna byłaby zapłacić 75 zł i więcej.

 

Walka z pasywnością

Badania wskazują, że przyzwyczajenie rodziców do zakupu ubezpieczenia w szkole powoduje ich pasywność przy podejmowaniu decyzji o wyborze polisy. Istnieje też wyraźny rozdźwięk pomiędzy deklarowaną przez rodziców wiedzą na temat szkolnego NNW, a faktyczną świadomością ochrony zawartej w tym produkcie. Aż 91 proc. rodziców deklaruje, że zapoznało się z warunkami wybranego ubezpieczenia szkolnego. Blisko połowa badanych ocenia swoją wiedzę o ubezpieczeniu na 8,9 lub 10 w 10-stopniowej skali. Tymczasem pogłębione badania mówią o tym, że tylko 27 proc. rodziców zdaje sobie sprawę, że ubezpieczenie szkolne działa również podczas wakacji i ferii. Aż 58 proc. badanych jest przekonana, że szkolne NNW dotyczy tylko zajęć szkolnych. – Wyniki przeprowadzonego przez PIU badania wskazują, że trzeba zwiększać świadomość rodziców na temat ubezpieczeń szkolnych. Dodatkowa wiedza ułatwi im wybór polisy. Widać wyraźnie, że rodzicom zależy na ochronie dzieci, więc warto pracować nad tym, by ten wybór był świadomy i dopasowany do indywidualnych potrzeb – podsumowuje Dorota M. Fal. Rodzice podkreślają, że przy NNW najważniejsza jest ochrona związana z uszczerbkiem na zdrowiu oraz możliwością leczenia i rehabilitacji.

 

Więcej informacji o NNW

PIU, poczynając od końca sierpnia br., za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych będzie publikowało materiały, poświęcone ubezpieczeniom szkolnym, jak również indywidualnym NNW. – Chcemy podkreślać, że ochrona dziecka jest kluczowa, ale nie musi się ograniczać do produktów oferowanych wyłącznie w szkole. Zależy nam na tym, aby rodzice dysponowali rzetelną wiedzą korespondującą z ich oczekiwaniami, a przy okazji uświadomieniu im zalet indywidualnego NNW – mówi Dorota M. Fal.