Ryanair, dziś (25 września) zaakceptował zbiorowy układ pracy trzech głównych związków zawodowych załóg pokładowych we Włoszech FIT CISL, ANPAC oraz ANPAV. Układ obejmie wszystkie załogi pokładowe we Włoszech od 1 października 2018r.

Zbiowrowy układ pracy:

  •          Obowiązuje od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2021r.
  •         Jest objęty prawem włoskim i podlega włoskim sądom
  •          Umożliwia włoskim załogom pokładowym przejście na lokalne kontrakty w uzgodnionym terminie, z natychmiastowym dostępem do włoskich świadczeń socjalnych, w tym m.in. do urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich
  •          Wprowadza wyższe zarobki w ramach nowej struktury wynagrodzeń, dzięki której załogi skorzystają z dodatkowych ulg podatkowych (podobnie jak w innych włoskich liniach lotniczych)
  •          Wprowadza włoski system emerytalny  

Eddie Willson, Chief People Officer Ryanaira powiedział:       

“Podpisaliśmy zbiorowy układ pracy z trzema włoskimi związkami zawodowymi, który obejmie wszystkie załogi pokładowe Ryanaira we Włoszech. Układ wprowadza wiele profitów dla personelu pokładowego we Włoszech i zacznie obowiązywać już od przyszłego miesiąca. To kolejne porozumienie po irlandzkim – ze związkiem FORSA i brytyjskim – ze związkiem UNITE.

To kolejny dowód postępu, jaki czyni Ryanair chcąc osiągnąć porozumienie z pracownikami oraz ich związkami zawodowymi w różnych krajach Europy, który obala także fałszywe roszczenia zgłoszone przez mniejsze związki zawodowe nieuczestniczące w negocjacjach i stale straszące wszystkich strajkami, które będą lub nie będą miały miejsca.

Ponownie zaprosiliśmy nasze niemieckie, portugalskie i hiszpańskie związki, aby spotkały się z nami, abyśmy mogli wynegocjować i, miejmy nadzieję, uzgodnić podobne układy pracy zbiorowej na tych rynkach.”