Rozmowy o teraźniejszości, przyszłości. Co nas czeka? Które z celów strategicznych
wybierzemy do realizacji w 2021?Jakie działania mają szanse powodzenia?
Pytania te Zarząd Site Polska postawił sobie przed spotkaniem strategicznym, które odbyło się online
w dniu 06.11.2020 r.

„To bardzo trudny rok dla branży, dla naszych członków i stowarzyszenia. Od marca lodowaty wiatr
wieje nam w oczy, zamraża nasze biznesy. Niestety nie mamy żadnej pewności, że po zimie przyjdzie
odwilż i nasz rynek odrodzi się… Mimo tych wszystkich trudności stowarzyszenie współdziała z innymi
interesariuszami rynku dla dobra branży MICE w ramach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.
Działania te będziemy kontynuować w 2021. Widzimy ogromną potrzebę rozmów z Rządem i
wsparcia dla firm członkowskich. Działamy na kilku polach, Site Polska ma również swojego
przedstawiciela w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.
W październiku br. złożyliśmy wniosek o wpis do KRS o działalności gospodarczej. Umożliwi to nam
realizację długoletniego planu certyfikacji pilotów incentive dla turystyki wyjazdowej i przyjazdowej.
Uważamy, że potrzeba szkoleń i certyfikacji zwiększy się w kolejnych latach, z uwagi na zmiany w tym
obszarze spowodowane wpływem wirusa. Nasz rynek dotkną wkrótce nieodwracalne zmiany w
zakresie zasobów HR. Dlatego jednym z naszych celów strategicznych jest rozwój i kształcenie kadr.
Nowością na rynku będzie nasz Program Young Leaders.

Stowarzyszenie umożliwi studentom oraz młodym członkom uczestnictwo w programach
rozwojowych prowadzonych przez naszych profesjonalistów. Zapraszamy do tego programu
wolontariuszy – mentorów, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i mogą poświęcić swój czas.
Stowarzyszenie podjęło współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i CVB widząc szanse w tym ,że
Polska odnajdzie swoje miejsce na mapie nowych destynacji na wyjazdy incentive.
Wstępne wyniki Site Incentive Travel Industry Index 2020 wskazują, że zmniejszeniu ulegną budżety,
grupy będą mniej liczne, a wyjazdy będą krótsze. Jesteśmy pewni , że nasi członkowie uwzględnią te
trendy i zaprojektują swoją ofertę wykorzystując potencjał turystyczny naszego kraju.
Planujemy szereg inicjatyw, np. podróże studyjne dla członków organizujących wyjazdy motywacyjne
do wybranych regionów Polski.

Członkom, którzy specjalizują się w organizacji przyjazdów do Polski będziemy oferować wspólne
inicjatywy na polu wymiany doświadczeń i promocji Polski wśród ponad 2200 członków Site Global.
W tym celu tworzymy we współpracy z POT podstronę „Destination Poland” na stronie internetowej
stowarzyszenia.
Rok 2021 to będzie rok ogromnych wyzwań, ale może nieco łatwiejszy o tyle, że skutki wirusa już
oswajamy i bardziej realnie możemy ocenić przyszłość i nasze możliwości. Jest jeszcze wiele
niewiadomych, ale pewne jest to, że bez aktywnie działających stowarzyszeń nasza rzeczywistość
byłaby znacznie trudniejsza.
Stowarzyszenie to członkowie, w tym tkwi siła, to oni dopingują nas do działania i pracują razem z
nami. Wspólnie z członkami przygotowujemy wydarzenia, aby zaspokoić ich różne potrzeby:
przynależności do grupy, inspiracji, edukacji czy wsparcia.
W styczniu 2021 będziemy tworzyć nasz kalendarz działań na kolejne miesiące. Znajda się w nim
wszystkie nasze projekty: CSR, Destination Poland, Young Leaders, Certyfikacja Pilotów.
To bardzo ambitny plan. Liczymy, że w realizacji pomoże nam aktywność naszych członków i wsparcie
partnerów.
Dziękujemy naszym kolegom z branży MICE za współpracę w 2020 r. i życzymy dalszych sił do działań
na rzecz firm z obszaru Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.”