MNW prowadzi liczne działania edukacyjne online. Bogatą i różnorodną bazę
materiałów można znaleźć na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych Muzeum. Zapraszamy również na internetowe spotkania,
lekcje i wykłady na żywo.
LEKCJE ONLINE
Prowadzimy lekcje muzealne na żywo w formule zdalnej. Wiosną było ich aż 915.
Z oferty skorzystały szkoły polonijne m.in. z Anglii, USA i Australii. Zachęcamy do
udziału.
DOMOWE WARSZTATY DLA NAJMŁODSZYCH
Muzealni edukatorzy w przystępnej formie opowiadają m.in. o zwierzętach na
obrazach, o tym jak ubierano się w dawnych czasach oraz dokąd i czym
podróżowano. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
PODCASTY O SZTUCE
Cykl wykładów w formie ok. 30-minutowych podcastów z prezentacjami.
Omawiamy dzieła z różnych epok, stylów i kierunków, twórczość ważnych artystów
i przedstawiamy muzealne arcydzieła. Zachęcamy do słuchania!
SZTUKA W PODRÓŻY
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, w których przewodnikami po miejscach
w Polsce są dzieła ze zbiorów MNW.
WYKŁADY O SZTUCE
Na osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę czekają także wykłady
popularnonaukowe o artystach i kulturze.
POZNAJCIE MUZEUM
Kuratorzy i goście opowiadają o wystawach, galeriach stałych i historii MNW. Filmy
z napisami w języku angielskim, część tłumaczona na Polski Język Migowy.
Zapraszamy do poznawania historii, dzieł z kolekcji oraz galerii i wystaw MNW!
CZEGO W MUZEUM NIE WIDAĆ
Pracownicy magazynów i konserwatorzy opowiadają o swojej pracy. Zapraszamy
do wirtualnej wizyty w muzealnych magazynach i pracowniach
konserwatorskich.

DEKAMERON 2020
To krótkie formy literackie opowiadające o sytuacji, która nas dotknęła, kondycji
ludzkiej, sprawach najistotniejszych dla człowieka. Punktem wyjścia każdego eseju
jest dzieło ze zbiorów MNW. Zapraszamy do lektury esejów z cyklu Dekameron
2020.
WIECZORY W MUZEUM
Rozmowy z kuratorami, konserwatorami i znanymi postaciami ze świata kultury
i sztuki. Punktem wyjścia są dzieła ze zbiorów MNW i kryjące się za nimi historie,
sekrety ikonografii i zagadnienia z zakresu historii sztuki i kultury. Zapraszamy na
spotkania!
WYKŁADY NA ŻYWO DLA NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ POLONIJNYCH
Wykłady prowadzą doświadczeni edukatorzy MNW. Cykl „Sztuka jako narzędzie
w edukacji polonijnej” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota
Polska prowadzony jest w języku polskim. Spotkania z cyklu „Korespondencja
sztuk” są organizowane we współpracy z Ambasadą RP
w Kijowie w języku polskim, tłumaczone na język ukraiński.
AUDIODESKRYPCJE
Udostępniamy nagrania z opisami dzieł sztuki dla osób
z niepełnosprawnością wzroku.
PRZEWODNIK PO WYSTAWIE CZASOWEJ W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM
O prezentowanych na wystawie czasowej „Polska. Siła obrazu” pracach artystów
takich jak Jan Matejko, Leon Wyczółkowski czy Jacek Malczewski opowiadamy
w Polskim Języku Migowym.
AUDIOPRZEWODNIKI
Przygotowaliśmy nagrania z informacjami o dziełach z galerii stałych i wystaw
czasowych MNW.