Od 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pozostały więc tylko cztery miesiące na poznanie, zrozumienie i zastosowanie w praktyce przepisów, które już niedługo zmienią zasady funkcjonowania rynku turystycznego!

Szkolenia mają na celu praktyczne przygotowanie przedsiębiorców turystycznych do działania według nowych regulacji oraz wyposażenie ich w narzędzia pozwalające dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych. Będzie to także czas na pytania i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, jakie może budzić nowa ustawa. 

 

Harmonogram 

21 maja 2018 – Warszawa 
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=767

22 maja 2018 – Warszawa warsztaty praktyczne dotyczące ogólnych warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej 
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=768

25 maja 2018 – Wrocław 
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=781

 

Ramowy program szkolenia z zakresu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 


1. Zagadnienia ogólne: zakres ustawy, wyłączenia spod ustawy, definicje pojęć ustawowych, terminy 
2. Przedsiębiorcy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 
3. Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne 
4. Obowiązki informacyjne wobec podróżnych 
5. Umowa o udział w imprezie turystycznej (w tym: treść umowy, przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana innych warunków umowy, rozwiązanie umowy oraz prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej) 
6. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej 
7. Odpowiedzialność wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej 
8. Zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar) 
9. Niewypłacalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; ochrona podróżnego, likwidacja szkód turystycznych 
10. Wymogi formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki. 
11. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy 
12. Pytania i case studies

 

Szkolenia skierowane są do zainteresowanych przedsiębiorców działających w branży turystycznej z całej Polski. Czas trwania jednego szkolenia przewidziany jest na minimum 6 godzin wraz z przerwą kawową. 

Informacje o dokładnej lokalizacji szkolenia w konkretnym mieście zostaną przesłane zgłoszonym uczestnikom na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia, na adres e-mail podany przy rejestracji. Materiały ze szkolenia zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu cyklu szkoleń na adresy mailowe podane w trakcie rejestracji.

Koszt udziału w szkoleniu: 
• dla członków PIT – 50 zł netto za osobę (przy założeniu opłacenia składek członkowskich na bieżąco) 
• dla pozostałych – 200 zł netto za osobę