Kierowców samochodów osobowych w Czechach czekają rewolucyjne zmiany: od 1 stycznia 2021
roku wprowadzone zostaną elektroniczne winiety autostradowe. Naklejane papierowe winiety
zostaną zastąpione elektroniczną opłatą. Opłaty będzie można dokonać za pomocą strony
internetowej, w wyznaczonych punktach sprzedaży i w kioskach samoobsługowych umieszczonych
przy wjazdach na autostrady (łącznie 12 punktów). Co ważne, po wprowadzeniu elektronicznych
winiet, ich ceny pozostaną na niezmienionym poziomie. Cena winiety rocznej wyniesie 1500 CZK (ok.
253 zł), trzydziestodniowej 440 CZK (ok. 74 zł), a dziesięciodniowej 310 CZK (ok. 52 zł).
Z papierowych winiet na elektroniczne Czesi przejdą dokładnie 1 stycznia 2021 roku. Sprzedaż
internetowa będzie uruchomiona już miesiąc wcześniej. Roczne papierowe winiety na rok 2020
zachowają ważność do 31 stycznia 2021 roku, nowe elektroniczne winiety roczne kierowcy będą
musieli posiadać od 1 lutego 2021. Tak jak do tej pory, do dyspozycji będą winiety roczne,
trzydziestodniowe i dziesięciodniowe. W przypadku wszystkich trzech rodzajów winiet
elektronicznych będzie można samodzielnie wskazać początek ważności winiety (do trzech miesięcy
od jej zakupu).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://edalnice.cz/en/electronic-vignette/