W związku z wciąż trwającą pandemią Niemiecka Centrala
Turystyki (DZT) w porozumieniu z Organizacją Turystyczną Meklemburgii-Pomorza
Przedniego (TMV), postanowiła po raz kolejny zorganizować Germany Travel Mart TM (GTM)
2021 w formie wydarzenia online. Największe warsztaty turystyki przyjazdowej w Niemczech
są planowane na termin 27- 29 kwietnia 2021 r.

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT: „Realizacja GTM 2020 w przestrzeni wirtualnej była
środkiem pozwalającym naszym partnerom z niemieckiej branży turystycznej pozostać w
kontakcie z międzynarodowymi nabywcami i multiplikatorami wkrótce po wybuchu pandemii
koronawirusa. Odzew ze wszystkich stron był pozytywny, jednak jesteśmy świadomi
znaczenia kontaktów osobistych w biznesie. Podczas pandemii koncentrujemy się na
formatach hybrydowych lub wirtualnych substytutach tam, gdzie to możliwe.“
Tobias Woitendorf, prezes TMV: „Meklemburgia-Pomorze Przednie intensywnie
przygotowywała się do GTM i najchętniej powitałaby świat turystyczny w najpopularniejszym
miejscu wypoczynku w Niemczech. Jednakże koronawirus już po raz drugi pokrzyżował nam
plany. Ubolewamy nad tym i jednocześnie cieszymy się, że już na wczesnym etapie udało
się znaleźć dobre rozwiązanie w bliskim partnerstwie z DZT. Meklemburgia-Pomorze
Przednie spełni swoją rolę jako kraj partnerski również na wirtualnym GTM 2021".
Podczas trwania VirtualGTM 2020, 450 kluczowych klientów z branży turystycznej z 49
krajów skorzystało z platformy, aby poznać ofertę 250 niemieckich firm z branży hotelarskiej,
transportowej i rekreacyjnej, biur podróży oraz regionalnych organizacji turystycznych, a
także aby prowadzić negocjacje dla nadchodzącego roku. W tym celu przeprowadzono
ponad 5700 spotkań online przy użyciu narzędzia wirtualnego stworzonego przez DZT.

Poza platformą biznesową uczestnicy skorzystali z programu informatycznego z dyskusjami
panelowymi i webinariami, na których przedstawiono rynkowe spojrzenie na status quo
niemieckiej turystyki przyjazdowej, najnowsze trendy i produkty wielu partnerów z
niemieckiej branży turystycznej oraz aktualne i planowane kampanie marketingowe DZT.
Przeprowadzona wśród dostawców i nabywców usług ankieta udokumentowała sukces
nowego formatu. 90 procent uczestników stwierdziło, że są zadowoleni/bardzo zadowoleni z
GTM. 83 procent ankietowanych stwierdziło, że GTM są dobrą/bardzo dobrą platformą do
zawierania kontraktów biznesowych. 92 procent nawiązało nowe kontakty biznesowe dzięki
vGTM.