Ministerstwo Gospodarki rozstrzygnęło przetarg na tegoroczne działania promocyjne w Meksyku. Zwycięska oferta opiewa na kwotę 1 446 480 zł brutto.

Zwycięska agencja M Promotion będzie odpowiedzialna m.in. za organizowanie wizyt studyjnych meksykańskich dziennikarzy, organizację stoisk promocyjnych na targach odbywających się w Meksyku, przygotowanie i publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Oferty wybierano według kryterium ceny (80 proc. pkt) i projekt graficzny stoiska promocyjnego (20 proc.)