– WYKŁAD NAUKOWY W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

12 czerwca br. o godz. 17.00 w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w Teatrze Stanisławowskim odbędzie się wykład prof. Zofii Zielińskiej „Stanisław August – autor i bohater Pamiętników”.

Podczas wykładu porównane zostaną dwa portrety monarchy: ten, który wyłania się z „Pamiętników” i ten, który znamy dzięki trudowi historyków. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu człowiek, któremu przyszło panować w czasach tragicznych, spełnił zadanie, które postawiło przed nim życie.
Będzie to ostatnie spotkanie z cyklu „Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie”, organizowanego przez Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską Muzeum Łazienki Królewskie wspólnie z Polskim Towarzystwem Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Cykl cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności – w wykładach wzięło udział ponad tysiąc słuchaczy.

„Pamiętniki króla Stanisława Augusta” (wybór tekstu prof. Dominique Triaire, redakcja prof. Marek Dębowski) – jeden z najważniejszych i najciekawszych dokumentów epoki, w której powstały. Dzieło obejmujące lata 1732 – 1778 pokazuje bogatą panoramę Europy i Rzeczypospolitej epoki oświecenia – kultury, obyczajów i rozgrywek politycznych. „Pamiętniki” to nie tylko wydarzenia, ale przede wszystkim ludzie – władcy, ich ministrowie i doradcy, przywódcy stronnictw politycznych, twórcy kultury oświecenia europejskiego i polskiego, a także damy z otoczenia królewskiego. Wszystkie te postaci zostały niezwykle trafnie opisane przez Stanisława Augusta, a ich literackie portrety stanowią niewątpliwy walor „Pamiętników”.