5 czerwca 2018 r. w Katowicach w Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego odbędzie się konferencja pt. „Po co nam Pomnik Historii? Czy duma i troska o zabytki stają się wyznacznikiem współczesnego patriotyzmu?”.

Bartosz Skaldawski, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski zapraszają na konferencję pt. „Po co nam Pomnik Historii? Czy duma i troska o zabytki stają się wyznacznikiem współczesnego patriotyzmu?”.Konferencja jest podzielona na dwa panele dyskusyjne, na których zostanie podjęta debata nt. roli jaką zabytki noszące tytuł Pomnika Historii odgrywają w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturowym regionu.

Konferencja towarzyszy 8. Spotkaniu Opiekunów Pomników Historii, które stanowią forum wymiany doświadczeń i budowania współpracy pomiędzy opiekunami obiektów, które mocą rozporządzenia Prezydenta RP zostały uznane za Pomnik Historii. Tradycją  jest, że Spotkania zawsze odbywają się w miejscu uznanym za Pomnik Historii.

W tym roku wybór Katowic na miejsce Spotkania organizowanego w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wiąże się ze szczególną rangą tego miasta w kontekście zbliżającej się rocznicy. Historia tego miejsca, jego charakter oraz najważniejsze zabytki, jak m.in. gmach Województwa i Sejmu Śląskiego, zespół katedralny czy zespół architektury modernistycznej, są nieodłącznym następstwem wydarzeń po 1918 r.

 

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Śląski Urząd Wojewódzki.

Program konferencji:

5 czerwca 2018 r.

Gmach Śląskiego Urzędu Województwa i Sejmu Śląskiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice, Sala Sejmu Śląskiego

14.00 – 14.30

Wystąpienia powitalne:

  • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
  • Bartosz Skaldawski – p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

14.30 – 16.00

Panel I „Patriotyzm a dziedzictwo”

Moderator: dr Andrzej Krzystyniak – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. obchodów stulecia niepodległości,

  • dr hab. Aneta Borowik – Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego
  • dr hab. Agnieszka Przybyła-Dumin – Muzeum Górnośląskie Park Etnograficzny
  • dr Maciej Ambrosiewicz – Kierownik Muzeum Wigier,
  • Artur Rolka – Burmistrz Paczkowa,
  • Wit Karol Wojtowicz – Dyrektor Muzeum – Zamek w Łańcucie,
  • Marta Sztwiertnia – Fundacja Chronić dobro,
  • dr hab. Michał Gronowski OSB – Kustosz Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

16.30 – 18.00

Panel II „Pomniki Historii – nasze wspólne dziedzictwo”

Moderator: Roman Marcinek – ekspert, Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie

 

Akredytacje do 4 czerwca 2018