Większość Polaków co najmniej raz w życiu podróżowała samolotem (62 proc.). Niewielu z nas jednak wie, jak postępować w sytuacji opóźnionego lub odwołanego lotu bądź odmowy wejścia na pokład. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie firmy AirHelp.

Tylko 30 proc. Polaków wie, w jakich sytuacjach może ubiegać się o odszkodowanie lotnicze. Wskaźnik ten jest tylko nieco wyższy wśród osób, które kiedykolwiek leciały samolotem (35 proc.) lub spotkały się już z zakłóconym lotem (41 proc.). Większą świadomość swoich praw mają osoby z wyższym wykształceniem – 43 proc. wskazało prawidłową odpowiedź na to pytanie, częściej byli to mężczyźni (33 proc.) niż kobiety (27 proc.).

Pomimo tego, że prawodawstwo Unii Europejskiej chroni pasażerów lotniczych, to wciąż czują się oni bezsilni wobec linii lotniczych i wielu rezygnuje z prawa do ubiegania się o odszkodowanie. Każdego roku prawie 13 mln osób na całym świecie pozostawia łącznie ponad 5 mld euro w rękach przewoźników, którzy powinni wypłacić te pieniądze w ramach rekompensat po nieprzyjemnych zakłóceniach lotów. Przeprowadzone przez nas badania wskazują na potrzebę edukacji pasażerów w zakresie przysługujących im praw. Właśnie nad tym od 5 lat pracuje firma AirHelp – Natalia Gębska, Country Manager w AirHelp.

Dlaczego rezygnujemy z 600 euro?

Z badań AirHelp wynika, że aż 61 proc. Polaków nie ubiegało się u linii lotniczych o odszkodowanie, a może ono wynieść nawet 600 euro na osobę. Wśród tych osób dominują młodzi (w wieku od 18 do 29 lat – 63 proc.). Co ciekawe – na to, czy korzystamy z prawa do rekompensaty nie ma wpływu poziom wykształcenia.

Pasażerowie, którzy nie wnioskowali o wypłatę odszkodowania, zapytani o powód twierdzili, że nie znają zapisów prawa w tym zakresie (47 proc.), nie wiedzą, jak przebiega proces reklamacji (40 proc.) oraz obawiają się skomplikowanych procedur (22 proc.). Około ¼ osób nie zrobiła tego ze względu na brak czasu lub po prostu zapomniała o tym.

Ponadto 40 proc. pasażerów, którzy doświadczyli zakłóconego lotu, czuje się niewystarczająco poinformowana przez przewoźnika o przysługujących im w tej sytuacji prawach. Co ważne podkreślenia – leży to w zakresie obowiązków linii lotniczej.

Przewrotni Europejczycy

Polacy nie są prymusami, ale na tle średniej europejskiej wypadają lepiej. Tylko 15 proc. Europejczyków poproszonych o wskazanie sytuacji, w której można ubiegać się o odszkodowanie, zaznaczyło poprawną odpowiedź. Co ciekawe, pomimo niższego poziomu wiedzy, większy odsetek osób zdecydowało się złożyć wniosek o rekompensatę. 44 proc. Europejczyków zrezygnowało ze skorzystania z przysługujących mu praw.

Badanie ilościowe zrealizowane metodą ankiety internetowej na próbie 1004 Polaków w wieku 18-65 lat. Przeprowadził je IMAS International na zlecenie firmy AirHelp.