Zagraniczny Ośrodek POT w Berlinie ogłosił przetarg na roczną kompleksową obsługę prasową i PR.

Wybrana agencja będzie odpowiedzialna m.in. za redagowanie i wysyłanie materiałów prasowych, kontakty z niemieckimi dziennikarzami i blogerami, organizację podróży studyjnych do Polski oraz doradztwo w zakresie PR.

Oferty można składać do 4 lutego. Będą one oceniane przy uwzględnieniu dwóch kryteriów: ceny (60 proc. pkt.) i jakości (40 proc.).