W warszawskim hotelu Intercontinental zorganizowana została konferencja polsko-chińska z udziałem Podsekretarz Stanu w MSiT Katarzyny Sobierajskiej i Gubernatora prowincji Hebei Zhang Qingweia, który przybył do Warszawy w celu przeprowadzenia rozmów o współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim.

W konferencji uczestniczyło w ponad sto osób, wśród których byli m.in. Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset, Wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek oraz liczni przedstawiciele branży turystycznej, w tym członkowie PIT. Podczas spotkania zaprezentowano walory prowincji Hebei, poinformowano o zakończonej kampanii wizerunkowo-produktowej Polskiej Organizacji Turystycznej na rynku chińskim oraz prowadzono konsultacje robocze z chińskimi touroperatorami.

 Konferencję poprzedziło spotkanie Min. Sobierajskiej z Gubernatorem Zhang Qingweiem na temat ram współpracy Polski i Chin w dziedzinie turystyki, jak również znaczenia porozumień pomiędzy polskimi województwami a chińskimi prowincjami. Hebei to kolebka nowoczesnego przemysłu w Chinach. Ma dogodną lokalizację, a utworzona w tym obszarze Strefa Ekonomiczna Pekin-Tianjin-Hebei jest jednym z najprężniejszych regionów przemysłowych i handlowych w Chinach, a także jednym z największych centrów finansowych. Posiada też bogate złoża mineralne. Hebei ma też wiele zabytków. Wielki Mur czy Wschodnie i Zachodnie Groby Królewskie z dynastii Qing są wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Znajdują się tu również 132 zabytki niematerialnego dziedzictwa kulturowego klasy państwowej.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl