Dania zajmuje piąte miejsce pod względem rywalizacji o talenty w raporcie Global Talent Competitiveness Index, opublikowanym przez  wiodącą, międzynarodową uczelnię biznesową INSEAD.

Sporządzony po raz pierwszy w 2013 roku indeks Global Talent Competitiveness Index  (GTCI) to coroczny raport, mierzący i porównujący zdolność krajów do konkurowania o talenty. Raport analizuje sytuację w ponad 100 krajach w zależności od ich zdolności do rozwijania , przyciągania i zatrzymywania talentów.
W tym roku Dania zajmuje najwyższą pozycję wśród wszystkich krajów skandynawskich.  Na pozycji szóstej znajduje się Szwecja, na ósmej Norwegia a na dziesiątej Finlandia. Najwyższe notowania zdobyła Szwajcaria, a zwycięską trójkę dopełniają Singapur i Luksemburg. Polska znalazła się w raporcie na 38. pozycji.


Wykwalifikowane kadry i wysoka motywacja pracowników

Raport wskazuje, że kluczowym atrybutem wśród wszystkich krajów z czołówki rankingu jest utrzymanie właściwej równowagi między wymogami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi. Wskazuje na to ich zdolność do kształtowania odpowiedniej polityki pod względem zatrzymywania odpływu talentów. Kraje te konsekwentnie osiągają dodatni bilans przyciągając zarówno lokalne, jak i zagraniczne zasoby talentów.
Według raportu, Dania przoduje w swojej zdolności do rozwoju talentów, co jest wynikiem skuteczności rządu, łatwości prowadzenia działalności gospodarczej i  zatrudniania, a nie tylko efektem posiadania „jednego z najlepszych na świecie systemów edukacji”. Ponadto,  Dania zajmuje najwyższą pozycję pod względem dostępu do możliwości rozwoju  – zmiennej, która zawiera m.in. upodmiotowienie poprzez wolność głosu i delegowanie uprawnień władz publicznych, wskazane jako kluczowe czynniki wzrostu.


O raporcie

Global Talent Competitiveness Index  to coroczny pomiar zdolności krajów do konkurowania o talenty. GTCI łączy badania naukowe i wiedzę INSEAD i jednostki naukowo-doradczej Singapore’s Human Capital Leadership Institute z doświadczeniem biznesowym  największej na świecie, międzynarodowej agencji zatrudnienia Adecco. Zaprojektowany jako praktyczne narzędzie dla samorządów, firm i organizacji non-profit, GTCI analizuje ponad 100 gospodarek w zależności od ich zdolności do rozwijania, przyciągania i zatrzymywania talentów.

Pełna wersja raportu GTCI (w języku angielskim, w pdf) >>>