Polska Izba Turystyki w uzgodnieniu z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie zaprasza do uczestnictwa w Destination Europe – I edycji wystawy i targów turystyczno-kulturalnych poświęconych Europie, które odbędą się w Dżakarcie, w dniach 18-19 października 2014 r.

Wydarzenie to jest inicjatywą Delegatury Komisji Europejskiej w Dżakarcie. Do uczestnictwa w imprezie zaproszone zostały wszystkie ambasady krajów UE, które mieszczą się w stolicy Indonezji. Indonezja to kraj z prawie 250 mln populacją i stale rosnącą klasą średnią. Bogacące się społeczeństwo oznacza rozwój sektora turystycznego            i coraz częstsze podróże zagraniczne Indonezyjczyków, którzy ciekawi świata są skłonni przeznaczyć część swoich dochodów na zwiedzanie innych krajów.  W chwili obecnej największym powodzeniem cieszą się wyjazdy organizowane przez biura podróży. Są to z reguły kilkudniowe wycieczki do kilku krajów europejskich, obejmujące przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny. Szansą dla Polski mogą być osoby, które decydują się na zwiedzanie, coraz bardziej popularnej i wciąż stosunkowo taniej, Europy Środkowo-Wschodniej.  Wszystkich zainteresowanych bezpłatną prezentacją swojej oferty na stoisku polskim

prosimy o kontakt z Ambasadą RP w Dżakarcie. Więcej informacji znajdziesz tu

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl