Już po raz piętnasty zostaną wyłonieni laureaci Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny zasłużyły się w promowaniu Mazowsza. W gronie nagrodzonych znaleźli się już m.in. ks. Jan Twardowski, Józef Hen, Jerzy Janicki czy Stanisława Przybylska-Krzyżanowska. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 30 czerwca 2014 r.

Nagroda jest uhonorowaniem pracy tych, którzy intensywnie działają na rzecz Mazowsza (osoby fizyczne lub instytucje). Kandydatów mogą zgłaszać mazowieckie samorządy lokalne, a także stowarzyszenia, fundacje oraz lokalne organizacje społeczno-kulturalne i naukowe. Spośród nominowanych kapituła konkursowa wyłoni 10 laureatów. Zwycięzcom wręczone zostaną pamiątkowe statuetki oraz nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 30 czerwca br. (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla) do Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, do godz. 16.00.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.mazovia.pl. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 22 59 79 552 lub mailowo natalia.matysiak@mazovia.pl.