Każdy z nas planując wakacje najwięcej czasu poświęca na wybór miejsca wypoczynku, odpowiedni dobór towarzystwa, planuje jak dojechać do celu, gdzie spać, jakie miejsca odwiedzić , sprawdza pogodę szukając najlepszego okresu w roku do podróżowania. Bardzo często zapominamy jednak, że oprócz atrakcji turystycznych i doskonałej zabawy mogą przytrafić się nam zupełnie nieprzewidziane zdarzenia. Co wtedy?

Może się zdarzyć, że będąc za granicą zostaniemy okradzeni, ulegniemy wypadkowi lub zwyczajnie się rozchorujemy. Takie zdarzenia mogą skutecznie pokrzyżować plany wakacyjne  i zmusić nas do poniesienia dodatkowych kosztów związanych np. z wizytą u lekarza, pobytem w szpitalu, przeprowadzeniem specjalistycznych badań czy z organizacją transportu medycznego.  
Problemy natury zdrowotnej to ponad 80 proc. wszystkich szkód podróżnych zgłaszanych ubezpieczycielom. Każdy pracownik odprowadzający składki na ubezpieczenie zdrowotne ma prawo do bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej w takim samym zakresie, w jakim ochroną objęci są obywatele danego kraju. Trzeba jednak pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje wyjeżdżającym refundację tylko podstawowych świadczeń na terenie UE. Często obowiązuje tam zasada, że w razie wypadku czy choroby tylko konieczne świadczenia są objęte zakresem pomocy publicznej. Za wszelkie szczegółowe badania, specjalistyczną diagnostykę czy wyższy standard opieki poszkodowany będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Co więcej, przepisy prawa unijnego nie regulują kwestii związanych z transportem pacjenta do miejsca zamieszkania lub kraju ojczystego w celu kontynuowania leczenia. Również te koszty osoba podróżująca będzie musiała ponieść sama. Mimo to na zakup dodatkowego ubezpieczenia decyduje się obecnie zaledwie co piąty wyjeżdżający za granicę.
Pewnie każdy z nas jest w stanie przewidzieć w budżecie wakacyjnym dodatkowe 100 czy 200 Euro, które w nieprzewidzianej sytuacji może przeznaczyć na leczenie. Jednak większość z nas nie będzie miała ochoty lub możliwości pokryć dodatkowych kosztów związanych z leczeniem w podróży zagranicznej. Dlatego doskonałym rozwiązaniem jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia, która zadziała w chwili, gdy będziemy tego potrzebowali. Takie ubezpieczenie jest ważne począwszy od dnia wyjazdu aż do dnia powrotu do Polski. Jeśli zajdzie taka konieczność towarzystwo ubezpieczeń pokryje koszty wizyt lekarskich, badań czy hospitalizacji bez dodatkowego obciążania naszego budżetu.
A przecież choroba czy wypadek to tylko jedne z niespodzianek, które mogą nas spotkać podczas wymarzonych wakacji. Dosyć częstą sytuacją jest także opóźnienie lotu samolotu, zgubienie przez przewoźnika bagażu czy też utrata dokumentów lub telefonu w wyniku kradzieży. W takich przypadkach, mając odpowiednie ubezpieczenie, podróżny może spokojnie kupić przedmioty pierwszej potrzeby, gdyż związane z tym koszty zwróci później ubezpieczyciel.

 

Jak wybrać ubezpieczenie?
Jeśli jesteś osobą aktywną i wyjeżdżasz za granice co najmniej dwa razy w roku najpraktyczniejszą formą ubezpieczenia jest zakupienie rocznej polisy ubezpieczeniowej.
Ważne, aby takie ubezpieczenie zawierało wysokie sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie kosztów leczenia wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych za granicą, koszty transportu oraz  ratownictwa i poszukiwań.
Wybór ubezpieczenia zależy od naszych oczekiwań, czyli tego, do jakiej kwoty chcemy, aby towarzystwo ubezpieczeń pokryło koszty leczenia, jakiego świadczenia NNW się spodziewamy i czy chcemy mieć ochronę ubezpieczeniową z tytułu OC.
Warto też pamiętać o tym, że dobre ubezpieczenie to takie, które nie zakłada, iż ubezpieczony będzie współuczestniczył w pokrywaniu kosztów leczenia, czyli nie zawierające franszyz.
APRIL Polska Service posiada w swojej ofercie trzy warianty takiego ubezpieczenia Twoja Karta Podróże Classic, Student i Sport. Dedykowane jest ono osobom w wieku 1 – 60 lat, gwarantując ochronę ubezpieczeniową na całym świecie przez 365 dni, czyli podczas każdego wyjazdu za granicę, bez względu na jego długość. Ubezpieczenie zapewnia ochronę osobom wyjeżdżającym za granicę w celach rekreacyjnych, ale również w związku z wykonywaniem pracy fizycznej i umysłowej (wariant Classic) oraz udającym się za granicę w celu odbycia praktyk, stażu lub biorącym udział w programie Erasmus, a także podczas wyjazdów Work&Travel do USA (wariant Student). Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia ochronę podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych; obejmuje koszty ratownictwa i poszukiwań, a także wykorzystanie komory dekompresyjnej (wariant Sport).

 

Dlaczego ubezpieczenie roczne?
Roczne ubezpieczenie gwarantuje nam ochronę ubezpieczeniową podczas każdego wyjazdu za granicę, bez względu na kraj, do którego się wybieramy oraz czas pobytu za granicą. Pozwala nam również skupić się na dokładnym zaplanowaniu  podróży bez konieczności pamiętania o zakupieniu ubezpieczenia. Koszt zakupu rocznej karty ubezpieczeniowej ponosimy tylko jeden raz w roku.

 

Z życia wzięte
Kwestia odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego jest niestety przez wielu rozważana na końcu (o ile w ogóle się nad tym problemem zastanawiamy). Ilu z nas, słysząc o polisie podróżnej, myśli „ mnie to nie spotka”, „przecież jestem zdrowy, więc po co ponosić dodatkowe koszty”?  Jednak warto poświęcić tej kwestii kilka minut i nabyć odpowiednią  polisę, która zapewni nam rzeczywistą pomoc.  
Przykładów nie trzeba szukać daleko.  Jeden z klientów APRIL Polska zachorował na zapalenie trzustki podczas wakacji w Hiszpanii. Koszt leczenia szpitalnego wyniósł ponad 7500 EUR  i to już po rabacie, jaki jest udzielany firmom organizującym świadczenia assistance. Dzięki temu, że był posiadaczem Twojej Karty Podróże, APRIL Polska pokrył wszystkie koszty związane z leczeniem oraz organizacją transportu do Polski.

Problemem większości polskich turystów jest po prostu brak przezorności. Sprawy bezpieczeństwa zostawiane są samym sobie, zgodnie z myśleniem „jakoś to będzie”. Panika i problemy pojawiają się w przypadku wystąpienia za granicą nieprzewidzianego zdarzenia, związanego z koniecznością zorganizowania pomocy lub leczenia. Zawsze warto więc pamiętać, aby wybrać odpowiedni zakres oraz kwoty ubezpieczenia, dopasowane do rodzaju oraz charakteru naszego, nawet krótkiego wyjazdu.