W pierwszym półroczu 2014 r. przychody ze sprzedaży w INTERFERIE (INTERFERIE S.A. oraz spółka stowarzyszona INTERFERIE Medical SPA) wyniosły 17 923 tys. zł w porównaniu do 17 865 tys. zł., uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast wynik netto w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. wzrósł i wyniósł: -356 tys. zł.

Pierwsze półrocze 2014 r. w INTERFERIE to przede wszystkim umacnianie pozycji rynkowej i podnoszenie standardów obsługi oraz infrastruktury posiadanych obiektów. Spółka utrzymała stabilną sytuację finansową. Poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na koniec czerwca 2014 r. przychody ze sprzedaży wynosiły: 17 923 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to Spółka uzyskała 17 865 tys. zł. Wynik netto w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł i wyniósł: -356 tys. zł., gdzie w tym samy czasie w 2013 r. wynosił: -1 230 tys. zł.

 – Pozytywny wpływ na tak dobre wyniki finansowe INTERFERIE za ostatnie sześć miesięcy miały zdecydowanie różnice kursowe. Ale jednocześnie na wynik operacyjny wpłynęły również wydatki na marketing i reklamę oraz koncentracja na wdrażaniu nowej strategii biznesowej. Poprawa wyników naszej Spółki to również zasługa umacniania pozycji rynkowej, poprawy jakości bazy hotelowej oraz rozwijania infrastruktury turystycznej, przy jednoczesnym podejmowaniu nowych inwestycji, a tym samym dbałości o pomnażanie wartości Spółki – mówi Jan Koman, Prezes Zarządu INTERFERIE S.A.

Wszystkie podstawowe parametry finansowe spółki INTERFERIE utrzymują się na bezpiecznym poziomie, pozwalając na kontynuację rozwoju poszczególnych biznesów, prowadzonych w jej ramach. Ponadto, wdrażanie nowej strategii Spółki, w założeniu ma zapewnić wzrost wartości obiektów hotelowych na niezwykle konkurencyjnym rynku usług turystycznych w Polsce. Co w efekcie powinno zapewnić wykreowanie popytu na ofertę hoteli INTERFERIE przez cały rok, niezależnie od sezonowości.
      
 – Wynik netto, mimo szeroko zakrojonych prac inwestycyjnych, zwiększył się w porównaniu z rokiem ubiegłym. To nam pozwala kontynuować rozpoczęte prace i planować dalszy rozwój poszczególnych linii biznesowych, prowadzonych w ramach INTERFERIE. Szczególnie ważna będzie inwestycja w INTERFERIE w Dąbkach, gdzie planujemy rozbudowę obiektu pod kątem potrzeb rodzin z dziećmi oraz spełniania najwyższych standardów infrastruktury medycznej. Ponadto, w perspektywie kolejnych pięciu lat zamierzamy znacząco wzbogacić nasze pobyty hotelowe połączone z uprawianiem sportu, lecznictwem uzdrowiskowym, rehabilitacją i odnową biologiczną – mówi Dariusz Rutowicz, Wiceprezes Zarządu INTERFERIE S.A.

W pierwszej połowie 2014 r. spółka INTERFERIE dokonała również zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Szczecinie. W ramach kontraktu, który obowiązuje do 2018 roku, kwota zobowiązania na ten rok po kolejnym aneksie wynosi 5 410 149,90 zł.

 

 

***

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie już od ponad 20 lat działa na rynku turystycznym, oferując wypoczynek w swoich ośrodkach w wielu atrakcyjnych miejscach Polski oraz pośrednicząc w organizacji kolonii, wczasów oraz pobytów profilaktyczno – leczniczych i sanatoryjno – rehabilitacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w organizacji różnego rodzaju imprez turystycznych INTERFERIE zapewnia swoim klientom i gościom profesjonalną obsługę, optymalny standard pokoi i proponowanych usług oraz wiele promocyjnych ofert. INTERFERIE to największa spółka branży turystycznej na Dolnym Śląsku i jedna z większych w kraju – posiada kilka obiektów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań, począwszy od wysokiej klasy hoteli, a skończywszy na ośrodkach wypoczynkowych. Dodatkowym atutem jest ich lokalizacja w trzech odmiennych klimatycznie i krajobrazowo regionach Polski, pozwalająca na wybór miejsca wypoczynku, czy bazy zabiegowej w zgodzie z upodobaniami i oczekiwaniami gości.