W Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej, którego celem było opracowanie stanowiska ECTAA w sprawie opodatkowania usług turystycznych.

Stanowisko jest przygotowywane w związku z korzystnymi dla branży wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i sygnalizuje problemy, które powstają na gruncie interpretacji tych wyroków. Reprezentujący Polską Izbę Turystyki Prezes Paweł Niewiadomski dodatkowo przedstawił kwestie dot. rynku polskiego, w szczególności związane z interpretacją stosowaną przez Ministerstwo Finansów, która nastręcza liczne problemy i wątpliwości.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl