Finlandia po raz czwarty z rzędu znalazła się na ostatnim miejscu rankingu Fragile States Index, mierzącego niestabilność państw świata, opublikowanego przez Fundusz na Rzecz Pokoju. Na ostatnich miejscach listy znalazły się także wszystkie pozostałe kraje skandynawskie.

Według wyników rankingu, najmniej „kruche” państwa na świecie to: (kolejność od ostatniego miejsca na liście)

178. Finlandia
177. Szwecja
176. Dania
175. Norwegia
174. Szwajcaria
173. Nowa Zelandia
172. Luksemburg
171. Islandia
170. Irlandia
169. Australia
168. Kanada
167. Austria
166. Holandia

Fragile States Index za podstawę oceny używa różnorodnych czynników ryzyka określonych w danym kraju i bazuje przy tym na milonach dokumentów,  w tym licznych publikacjach i raportach.  Lista sporządzona przez Fundusz na Rzecz Pokoju opiera się na wskaźnikach takich jak między innymi:  presje demograficzne,  spowolnienie gospodarki, czy dostępne usługi publiczne.

Ostatnie miejsce Finlandii na liście oznacza, że kraj ten otrzymał najniższą sumę punktów i został uznany za najmniej niestabilny na świecie. Finlandia jest  także jedynym państwem w grupie określonej jako „Bardzo Zrównoważone”.  Pozostałe wymienione wyżej państwa znajdują się w kategorii „Zrównoważone”.

Ranking publikowany jest corocznie i powstaje na podstawie informacji  zebranych w poprzednim roku, co oznacza, tegoroczne pozycje opierają się na danych z roku 2013.

Kraje na szczycie listy, uznane za najbardziej kruche i niestabilne to Południowy Sudan, Somalia i Republika Środkowej Afryki.

Polska zajęła w rankingu pozycję nr 152 i znalazła się w grupie określonej jako kraje „Stabilne”, razem z państwami takimi jak np. Chile, Malta, Hiszpania, Litwa, Włochy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar.

Źródło: Fundusz na Rzecz Pokoju/ ffp.statesindex.org