Polska edukacja wśród dziesięciu najlepszych na świecie

Według wydawnictwa i firmy edukacyjnej Pearson Finlandia ma nadal najlepszy system kształcenia w Europie, natomiast kraje azjatyckie zajmują cztery pierwsze miejsca w światowym rankingu.

Sprawozdanie zostało opracowane przez Economist Intelligence Unit i jest częścią szeroko zakrojonego programu analizy ilościowej i jakościowej o nazwie Learning Curve. Badanie ma na celu wyodrębnienie najważniejszych zależności między edukacją i rozwojem umiejętności, przechowywaniem wiedzy i jej wykorzystaniem.

Badanie Pearsona uzupełnia prezentacja przedstawiająca sposób w jaki Finlandia szkoli swoich nauczycieli. Proces selekcji nauczycieli w Finlandii pozwala upewnić się, że fińscy pedagodzy posiadają nie tylko wysokie predyspozycje akademickie, ale również są głęboko zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę.

– „Fiński system kształcenia nigdy nie miał problemów z przyciągnięciem kandydatów, co oznacza, że fińskie uniwersytety mogą wybierać doskonale wyedukowanych studentów. Sytuacja jest taka sama dla nauczania przedszkolnego, kształcenia integracyjnego i doradców zawodowych – wszystkie te specjalizacje są bardzo popularne. Rekrutacja studentów do większości programów kształcenia nauczycieli danego przedmiotu również nie nastręcza problemów. Tylko nauki ścisłe mają niedobór kandydatów”, stwierdza Armi Mikkola, doradca ds. edukacji w Ministerstwie Edukacji i Kultury Finlandii.

10 najlepszych systemów edukacji na świecie

1. Korea Południowa

2. Japonia

3. Singapur

4. Hong Kong

5. Finlandia

6. Wielka Brytania

7. Kanada

8. Holandia

9. Irlandia

10. Polska

Raport oparto na analizie międzynarodowo porównywalnych danych dotyczących szkolnictwa, w tym badania OECD PISA, badania OECD z umiejętności dorosłych PIAAC, oraz dwóch głównych studiów amerykańskich Trends in International Mathematics and Science Study i Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).

 

Źródło:
thelearningcurve.pearson.com
www.goodnewsfinland.com/archive/news/finlandseducation-system-still-the-best-in-europe