Ile wydaje przeciętny turysta biznesowy? Jak na organizacji kongresów i konferencji zyskują lokalni usługodawcy? Na te i wiele innych pytań postara się odpowiedzieć Gdańsk w badaniach poświęconych przemysłowi spotkań.

Badania wpływu ekonomicznego turystyki biznesowej na rozwój metropolii poprowadzi Gdańsk Convention Bureau / GOT we współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Ambasadorem Kongresów Polskich dr. Mirosławem Boruszczakiem, prof. nadzw. WSTiH w Gdańsku. Obecnie opracowywana jest ankieta oraz metodologia badań; pierwsi wolontariusze wyruszą z ankietami najprawdopodobniej już we wrześniu.

Badania zostaną przeprowadzone dwutorowo: uczestnicy wybranych kongresów i konferencji odpowiedzą na pytania dotyczące wydatków, takich jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne (z podziałem na koszty, które są opłacane w ramach opłaty rejestracyjnej i te poza nią). Organizatorzy wydarzeń z kolei zostaną w ankiecie poproszeni o podanie wydatków związanych z organizacją spotkania (wynajem sali, catering, obsługa, wydarzenia towarzyszące i inne).

Podobno badanie prowadzą inne convention bureaux, w tym Poland Convention Bureau POT, Katowice Convention Bureau oraz Kraków Convention Bureau.

Od 5 lat Gdańsk Convention Bureau GOT prowadzi badania dot. przemysłu spotkań w Gdańsku i Regionie. Badania za rok 2014 będą dodatkowo uzupełnione o informacje na temat wydatków turysty biznesowego. Do tej pory posługiwaliśmy się przelicznikiem m.in. ICCA czy Poland Convention Bureau POT. Czas, aby takie kompleksowe badania przeprowadzić w Gdańsku. Liczba spotkań biznesowych w Gdańsku i Regionie rośnie z roku na rok warto, abyśmy wiedzieli, jak duży wpływ ekonomiczny na miasto i region ma organizacja kogresów i konferencji – mówi Anna Górska, Prezes Gdańsk Convention Bureau GOT.

Tymczasem zachęcamy do lektury dokumentu Przemysł spotkań w Gdańsku i województwie pomorskim. Raport za rok 2013 jest dostępny na stronie www.gdanskconvention.pl

Jak ważne jest prowadzenie badań monitorujących lokalny przemysł spotkań? Zachęcamy do obejrzenia spotu   (http://www.youtube.com/watch?v=xfNdQNeyLLA)