Pierwszy Globalny Raport firmy Amadeus podkreśla dwa filary sukcesu biznesowego i zaangażowania w zrównoważony rozwój

—    Nowy Globalny Raport łączy w sobie informacje z poprzednich rocznych zestawień i raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
—    Jako wiodący dostawca technologii dla branży turystycznej, Amadeus codziennie wpływa na doświadczenia ponad miliona podróżnych.
—    Raport podkreśla trwałe zaangażowanie firmy na rzecz całej branży i społeczności, w których działa.
—    Amadeus stawia na rozwój innowacji – w 2013 roku na inwestycje w badania i rozwój (BiR) firma przeznaczyła 16,5 proc. swoich przychodów.

Warszawa, 4 czerwca 2014 r.: Amadeus opublikował Globalny Raport 2013, który podkreśla dalszy wzrost prowadzonego biznesu, długofalową wizję innowacji oraz silne zaangażowanie firmy na rzecz kształtowania przyszłości turystyki w zrównoważony sposób.

Dokument łączy w sobie informacje z poprzednich raportów – Annual Report i Sustainability Report, obejmując szeroki zakres danych korporacyjnych oraz informacji na temat działań
i aktywności firmy w 2013 roku.

Ambicją firmy Amadeus jest kształtowanie przyszłości branży turystycznej poprzez dostarczanie jej rozwiązań technologicznych, które wspierają ją w rozwoju i osiąganiu sukcesów. Personalizacja, łączność i zrównoważony rozwój to kluczowe obszary do osiągnięcia tego celu – w przyszłości podróżni będą wymagać od dostawców usług turystycznych znacznie więcej, począwszy od personalizacji planu podróży, a skończywszy na ograniczaniu wpływu ich działalności na środowisko naturalne i społeczne.

Jako zaufany partner technologiczny dla branży turystycznej, firma Amadeus jest zaangażowana
w dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań. W tym celu firma zainwestowała 16,5 proc. swoich przychodów w badania i rozwój (BiR) w 2013 roku oraz wprowadziła szereg innowacyjnych aplikacji, w tym portfolio narzędzi Amadeus Travel Intelligence pomagające przyspieszyć postęp w technologii i analityce dzięki przekształcaniu surowych danych w przydatne informacje, Amadeus AirPlus Travel Agency Card – nowe, wirtualne rozwiązanie płatnicze, czy aplikację VisitEurope opracowaną na potrzeby Europejskiej Komisji Turystyki, która obejmuje innowacyjną wyszukiwarkę internetową Amadeus.

„Jako globalne przedsiębiorstwo, tworzące innowacje na światową skalę, mamy wpływ na doświadczenia ponad miliona podróżnych każdego dnia. W 2013 roku nasza sprzedaż jak
i uzyskane wyniki finansowe pozwoliły na zwiększenie wartości firmy dla naszych partnerów. Amadeus poczynił też znaczący postęp w obszarze rozwiązań IT i dystrybucyjnych, które w dalszym ciągu prezentują najwyższą jakość, stabilność oraz zdolność dostosowywania się do zmiennych i konkurencyjnych warunków rynkowych. Nasze zaangażowanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju zostało docenione przez Dow Jones Sustainability Index już drugi rok z rzędu. Wierzymy, że te wysiłki przyniosą długofalowe korzyści dla wszystkich naszych partnerów” – powiedział Luis Maroto, President & CEO, Amadeus.

„Amadeus nieustannie podejmuje aktywne działania w kierunku osiągnięcia wspólnego celu całej branży, jakim jest zrównoważona turystyka, co w naszym rozumieniu oznacza zaspokojenie obecnych potrzeb z uwzględnieniem oczekiwań przyszłych pokoleń w zakresie podróżowania. Jesteśmy dumni, że nasze doświadczenie może przyczynić się do realizacji tego globalnego zadania” – skomentował Tomas López Fernebrand, Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary, Amadeus.

Zaangażowanie firmy Amadeus w dziedzinie odpowiedzialności społecznej niezmiennie rozwija się na szczeblu lokalnym, gdzie w 2013 roku pracownicy przeznaczyli ponad 3500 godzin na działania w ramach wolontariatu. Firma zainicjowała również we współpracy z UNICEF flagowy projekt dotyczący wprowadzenia narzędzia do przekazywania mini-darowizn. Podróżni dokonujący rezerwacji przez internet mogą ofiarować niewielkie darowizny na rzecz potrzebujących dzieci znajdujących się pod opieką UNICEF podczas płatności za bilety lotnicze.

W zakresie ochrony środowiska wysiłki Amadeus skupiają się na optymalizacji działań oraz rozwoju efektywnych rozwiązań dla klientów, które pozwalają redukować wpływ na środowisko naturalne. Co więcej, Amadeus kontynuuje współpracę w ramach wspólnych inicjatyw branżowych, takich jak partnerstwo z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organisation) w celu ujednolicenia obliczeń emisji dwutlenku węgla w lotnictwie.

Globalny Raport Amadeus spełnia wymogi Poziomu Aplikacji A+ (ang. Application Level A+), opracowanego przez Global Reporting Initiative (GRI) – czołową organizację, która promuje raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia równowagi przedsiębiorstw.

Pełna treść Globalnego Raportu Amadeus 2013 znajduje się na stronie: http://www.amadeus.com/msite/global-report/2013/en/index.html?PRESS=18122.

Informacje o firmie Amadeus

Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla światowej branży turystycznej. Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi itd.), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (korporacje, jak i spółki zarządzające podróżami tzw. travel management companies).

Amadeus zatrudnia około 10 000 pracowników na całym świecie, w placówkach w Madrycie (siedziba główna firmy), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny) oraz 71 lokalnych Organizacjach Handlowych Amadeus na całym świecie.

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach.
Spółka jest notowana na hiszpańskiej giełdzie pod symbolem „AMS.MC” oraz uwzględniona w indeksie giełdowym IBEX 35.
    
Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl.