Best Western wspiera społeczności lokalne, finansując projekty na rzecz ofiar klęsk żywiołowych, walki z ubóstwem i rozwoju edukacji

 

Hotelarze Best Western Hotels & Resorts postanowili przeznaczyć około 1 mln dolarów w ciągu następnych pięciu lat na wsparcie organizacji charytatywnej Best Western for a Better World® (BWBW). Część powyższych środków powędrowała już do Amerykańskiego Czerwonego Krzyża – wspólnie z którym BWBW niesie pomoc w przypadku klęsk żywiołowych – na rzecz ofiar następstw silnych huraganów i pożarów, które dotknęły Amerykę w 2017 roku.

 

– Od momentu powstania naszej marki właściciele hoteli Best Western mają silne poczucie odpowiedzialności wobec społeczności, w których pracują i mieszkają – powiedział David Kong, prezes firmy Best Western Hotels & Resorts. – Nasi pracownicy i hotelarze z ogromnym smutkiem śledzili wiadomości o fali klęsk żywiołowych, które dotknęły mieszkańców Stanów Zjednoczonych w minionym roku. Niezliczeni bohaterowie, w tym także członkowie naszej rodziny Best Western, którzy organizowali pomoc w pierwszych chwilach po kataklizmach oraz nieśli nadzieję i ukojenie ofiarom, stanowią dla mnie inspirację – dodał David Kong.

 

Tego typu działania realizowane są również przez hotele działające pod szyldem Best Western w Polsce. Pracownicy Best Western Grand w Kielcach angażują się w zbiórkę żywności dla mieszkańców (polskiego pochodzenia) ukraińskiej Winnicy organizowaną przez Radę Miasta Kielce. Co więcej, 3 lutego Best Western Grand Hotel w Kielcach wraz ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Fundusz Lokalny będzie współorganizatorem V jubileuszowego Świętokrzyskiego Balu Filantropów. Jego ideą jest zbieranie środków na specjalnie utworzony Fundusz Stypendialny GRAND, w ramach którego co rocznie przyznawane są stypendia dla wybitnie utalentowanej młodzieży pochodzącej z regionu świętokrzyskiego. Do tej pory udało się zebrać ponad 270 tys. zł i ufundować 44 stypendia. W trakcie balu prowadzone są licytacje zarówno głośne, jak i ciche. Przedmioty pochodzą m.in. z kancelarii premiera RP, z kancelarii prezydenta RP, od Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Prezydenta Miasta, Wojewody czy też Marszałka. Przedstawiciele Best Western Plus Kraków Old Town co roku angażują się w bieg charytatywny Business Run oraz Szlachetną Paczkę. Z kolei Best Western Hotel Mariacki w Katowicach, obiekt otwarty zaledwie pół roku temu, planuje organizację Dnia Dziecka dla podopiecznych jednego z okolicznych domów dziecka. Aktualnie przedstawiciele obiektu prowadzą rozmowy z pobliskimi ośrodkami.

 

Także członkowie programu lojalnościowego Best Western Rewards® (BWR®) wsparli inicjatywy na rzecz ofiar ubiegłorocznych klęsk żywiołowych, przekazując zgromadzone punkty BWR. W rezultacie marka Best Western przekazała dodatkowe 250 tys. dolarów na rzecz Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, wspierając działania usuwające następstwa huraganów Katrina, Irma i Maria. Wspomniane środki wykorzystano do sfinansowania najpotrzebniejszych świadczeń na rzecz ofiar klęsk żywiołowych – posiłków, tymczasowego schronienia i pomocy medycznej.

 

Oprócz usuwania następstw klęsk żywiołowych, BWBW wspiera inicjatywy w zakresie edukacji i walki z ubóstwem. Dlatego fundusz BWBW nawiązał współpracę z Charity: Water – organizacją non-profit, która dostarcza czystą i bezpieczną wodę pitną mieszkańcom krajów rozwijających się – finansując inicjatywy na terytorium Nepalu i Etiopii. W ramach ukończonych wiosną minionego roku projektów wybudowano systemy wspomagające infiltrację wody i sieć studni, dzięki czemu dzieci i rodziny mieszkające w tych krajach zyskały dostęp do czystej wody pitnej i punktów mycia rąk.

 

Celem marki Best Western Hotels & Resorts jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności, na rzecz których działa na całym świecie. Darowiznę na rzecz BWBW i inicjatyw charytatywnych funduszu można przekazać przez stronę internetową https://bwbw.kimbia.com/bestwestern.