II Światowy Szczyt Prezydentów Stowarzyszeń Biur Podróży, który odbywał się przez 3 dni w zeszłym tygodniu w Zagrzebiu okazał się wielkim sukcesem.

Gospodarz – Chorwackie Stowarzyszenie Biur Podróży (UHPA) – odebrało gratulacje za organizację tak doniosłego i inspirującego wydarzenia. Wśród głównych prelegentów znaleźli się: Taleb Rifai, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), który mówił o wolności podróżowania i potrzebie poważnych zmian w globalnym systemie wiz turystycznych oraz Pedro Ortun, Dyrektor w Komisji Europejskiej ds. Turystyki.

W trakcie Szczytu omówiono wiele ważnych zagadnień mających wpływ zarówno na przemysł turystyczny w skali globalnej, jak i na biura podróży na całym świecie. Dyskutowano m.in. o przyszłości branży turystycznej w kontekście rozwoju nowych technologii, relacjach pomiędzy dostawcami usług, turystyce odpowiedzialnej oraz na temat globalnego systemu wizowego.
Prezes Chorwackiego Stowarzyszenia Biur Podróży, Boris Zgomba, powiedział „Chorwacja jest małym krajem i jesteśmy bardzo dumni, że możemy być gospodarzem tak znaczącego wydarzenia w skali światowej w Zagrzebiu. Biura podróży będą w przyszłości odgrywać ważną rolę w dystrybucji produktów turystycznych i ten szczyt dał przedstawicielom stowarzyszeń z branży turystycznej z całego świata możliwość wymiany poglądów i omówienia kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”.
Prezes Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży (ECTAA) Lars Thykier, uczestniczący w Szczycie, powiedział: „Ten światowy szczyt dał nam wszystkim możliwość zrozumienia niektórych problemów, z którymi borykają się nasi koledzy z całego świata. To była doskonała okazja do lepszego zrozumienia spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.  Jest wiele problemów, które są wspólne dla nas wszystkich, więc w przyszłości musimy połączyć nasze apele, aby uzyskać niezbędną siłę w negocjacjach zarówno z organami władzy jak i dostawcami usług dla branży turystycznej. Coroczny Szczyt jest dla nas okazją, aby uzyskać wsparcie dla wspólnego stanowiska biur podróży „.
Przewodniczący Światowego Sojuszu Stowarzyszeń Biur Podróży (WTAAA) Jayson Westbury z Australii stwierdził: „II-gi Światowy Szczyt pozwolił wszystkim uczestnikom z całego świata na zbudowanie relacji pomiędzy fachowcami z branży o szerokich horyzontach i podjęcie dyskusji, która stworzy podstawy do lepszej współpracy w nadchodzących latach pomiędzy stowarzyszeniami biur podróży. Ten szczyt stał się okazją dla wszystkich uczestników do przekazania spójnego przesłania, adresowanego do rządów i organów regulacyjnych we wszystkich jurysdykcjach. Wydawanie wiz turystycznych i, jakże różne, procedury ubiegania się i wydawania wiz, stosowane przez rządy naruszają podstawową wolność, którą turyści powinni móc cieszyć się w tym coraz bardziej technologicznie zaawansowanym świecie, w którym żyjemy dzisiaj „. Kontynuując, Jayson Westbury dodał: ” Wolność podróżowania ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia obywatelom z całego świata swobodnego i bezpiecznego poruszania się po całym świecie.”
Tomasz Rosset, Sekretarz Generalny Polskiej Izby Turystyki (PIT), wskazał na wprowadzane utrudnienia dot. uzyskiwania wiz do UE związane z pobieraniem danych biometrycznych oraz na nierówne traktowanie obywateli państw UE przez Stany Zjednoczone wyrażające się w utrzymywaniu dla kilku z nich (w tym Polski) obowiązku wizowego. Poparł również ideę turystyki odpowiedzialnej, prezentowanej przez Nauta Kustersa, Dyrektora Projektów Europejskiego Centrum Ekoturystyki (ECEAT), którą PIT wprowadza w Polsce w ramach realizacji programu „Travelife”.  
II Światowy Szczyt Prezydentów Stowarzyszeń Biur Podróży zgromadził razem około 120 delegatów z 38 krajów i pozwolił na spojrzenie na wiele kwestii z perspektywy globalnej podczas różnych sesji biznesowych.

 Uczestnicy Szczytu pogratulowali chorwackiemu Ministrowi Turystyki Darko Lorencinowi doskonałej organizacji Szczytu i podkreślili, że wszyscy delegaci byli pod wrażeniem gościnności okazanej przez Chorwację i miasto Zagrzeb w trakcie różnych imprez odbywających się w ramach Szczytu.

Następny, III Światowy Szczyt Prezydentów Stowarzyszeń Biur Podróży odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2015 roku w Hiszpanii, w stolicy Kraju Basków – Bilbao.

Oczekuje się, że światowy zasięg Szczytu i frekwencja będą nadal rosnąć, ponieważ coraz więcej prezydentów stowarzyszeń biur podróży dostrzega wartość udziału w tym wydarzeniu.