TUI wykluczone z PIT

Rada Naczelna podjęła uchwałę o wykluczeniu TUI Poland Sp. z o.o. z członkostwa w PIT.

 

Zgodnie z §10 pkt 1,2,6 Statutu Polskiej Izby Turystyki do podstawowych zadań Izby należy reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,  obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.  Z uwagi na podejmowane przez TUI Poland Sp. z o.o. działania wobec innych członków PIT oraz nie zrzeszonych w PIT agentów turystycznych, godzące w dobre imię Izby i naruszające etyczne zasady postępowania oraz wyczerpanie możliwości dalszych mediacji wykluczono TUI Poland Sp. z o.o. z członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki.  Decyzja ta została podjęta w trybie i w sposób przewidziany w § 23 pkt 1 c, § 23 pkt 3 oraz § 23 pkt 4, § 38 pkt 10 Statutu Polskiej Izby Turystyki. Szersze uzasadnienie znajdziesz tutaj

 

Posiedzenie Zespołu ds. Certyfikacji Pilotów, Rezydentów i Animatorów

Na pierwszym posiedzeniu nowo powołanego Zespołu zostały wybrane jego władze. Przewodniczącym został Radosław Szafranowicz-Małozięć, wiceprzewodniczącym Ryszard Nowak, a sekretarzem Dawid Dębski. Zaprezentowana została koncepcja działań PIT w zakresie certyfikacji Pilotów, Rezydentów i Animatorów po deregulacji oparta na modelu przyjętym przez międzynarodowe organizacje weryfikujące, poprzez system egzaminów, kompetencje językowe i zawodowe. Planowana jest współpraca w tym zakresie z Polską Federacją Pilotażu i Przewodnictwa.

 

Ostrzeżenie MSZ dla podróżujących do Tunezji

W związku z niestabilną sytuacją w Tunezji wywołaną wydarzeniami politycznymi, zamieszkami i manifestacjami w Sidi Bouzid, Tunisie, Sousse, Gafsie, Mahdii i Sfaxie oraz strajkami podejmowanymi przez prawie wszystkie grupy społeczne i zawodowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o powstrzymanie się od wszelkich wyjazdów indywidualnych i zorganizowanych poza strefy turystyczne, w tym także w południowe regiony kraju (Douz, Tozeur) oraz w regiony graniczące z Libią i Algierią (zwłaszcza Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine).

Należy zdecydowanie unikać demonstracji i zgromadzeń, które mogą przerodzić się w gwałtowne manifestacje oraz uważnie śledzić doniesienia i informacje o stanie bezpieczeństwa. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. Wszystkim osobom planującym podróż lub przebywającym w Tunezji zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.

Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl