Prezes Polskiej Izby Turystyki podpisał porozumienie z założycielem Instytutu Modzelewskiego i Prezesem Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. Dzięki temu, członkowie Izby zyskają dostęp do szkoleń i doradztwa z zakresu prawa podatkowego w branży turystycznej

Prezes Paweł Niewiadomski podpisał umowę z Profesorem Witoldem Modzelewskim (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy) i Prezesem Markiem Kwintą (Małopolski Instytut Studiów Podatkowych) 28 maja 2015 r. Na jej mocy członkowie Izby zyskają większy dostęp do wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz możliwość łatwiejszego rozwiązania istniejących wątpliwości interpretacyjnych.

Strony porozumienia stworzą listę zagadnień, których kwalifikacja rodzi najwięcej wątpliwości na gruncie prawa podatkowego oraz których praktyczne zastosowanie generuje dodatkowe, niepotrzebne utrudnienia dla podmiotów działających w branży turystycznej. Podejmą też działania zmierzające do wyjaśnienia istniejących wątpliwości interpretacyjnych.

Realizacja postanowień porozumienia obejmie przede wszystkim:
– organizowanie spotkań roboczych, podczas których omawiane będą najważniejsze problemy z zakresu prawa podatkowego oraz ustalane możliwości ich rozwiązywania;
– współdziałanie w tworzeniu publikacji prasowych;
– organizowanie przez ISP szkoleń o tematyce podatkowej dla firm działających w branży turystycznej – członków PIT;
– przygotowanie przez MISP opinii oraz występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych członków PIT na ich życzenie, za rekomendacją PIT;
– przygotowanie przez MISP wytycznych, regulaminów i zaleceń dla członków PIT na ich życzenie za rekomendacją PIT.

Podpisanie umowy nie spowoduje zwiększenia kosztów działalności Izby. Ewentualne koszty wiązać się będą z dodatkowymi zleceniami ze strony Izby.