– na przykładzie metod płatności.
Jak wskazuje raport „Europe B2C E-commerce reports 2014”, opracowany w czerwcu 2014 roku przez stowarzyszenie Ecommerce Europe we współpracy z firmą badawczą GfK, europejski rynek e-commerce w obszarze Business to Customer, nieustannie się rozwija i wciąż zyskuje na znaczeniu, mając także ogromny wpływ na całokształt europejskiej gospodarki.

Coraz więcej osób dokonuje zakupów w sieci, bez względu na to gdzie aktualnie się znajduje, zatwierdzając transakcje w domu, pracy, na ulicy czy za pośrednictwem sklepów internetowych. Jak wynika z danych zebranych przez GfK, decyzje konsumenckie, są obecnie prawie zawsze podejmowane z wykorzystaniem Internetu, zarówno w trakcie poszukiwań produktu czy przy ostatecznej decyzji o zakupie. Pomimo, iż europejski rynek e-commerce można uznać za dobrze ukształtowany, nie przestaje on stale ewoluować, co było świetnie widać na przykładzie gwałtownego rozwoju m-commerce czy wykorzystywanie na szerszą skalę tzw. Big Data.
Żeby lepiej zilustrować ciągły i dynamiczny wzrost wystarczy wskazać, że europejski rynek e-commerce w 2013 roku osiągnął obrót na poziomie 363,1 miliardów euro zwiększając tym samym swoją wartość o 16,3% oraz udział w gospodarki w obszarze online o 2,2% (indeks e-GDP). Wagę sektora e-commerce dobrze obrazuje fakt, mówiący, że zapewnia on obecnie ponad 2 miliony miejsc pracy w ponad 645 tysiącach przedsiębiorstw online, umożliwiając przesłanie ponad 3,7 miliardów paczek rocznie. Generalnie obecnie prawie, co trzeci obywatel UE dokonuje zakupów przez Internet.
Europejscy liderzy pod kątem największych obrotów osiąganych w handlu e-commerce to Wielka Brytania (107,157 mln euro), Niemcy (63,400 mln euro) i Francja (51,100 mln euro). Kraje Europy Zachodniej generalnie osiągnęły obrót 177,7 miliardów euro (wzrost o 12,4%). W Europie Centralnej było to odpowiednio 93,3 miliarda euro i 22,7%, w obrębie Europy południowej, 40,8 miliarda euro oraz 18,9%, w obszarze Europy północnej 31,9 miliarda euro oraz 12,7%.
Polska znalazła się na czwartym miejscu wśród krajów o największym wzroście sektora e-commerce, osiągając obrót na poziomie 5,225 mln euro. Na wyższych pozycjach uplasowały się Rosja, Hiszpania i Włochy. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, w Polsce handel e-commerce rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Od 2009, roczny obrót wzrasta średnio o 25%, od 2,5 mln euro do 5,2 mln euro w 2013 roku. Prognozuje się, że do końca bieżącego roku jego wartość ma osiągnąć 6,2 mln euro, a porównaniu do państw zachodnich, pole do rozwoju jest jeszcze ogromne. Podobnie w przypadku samego m-commerce, gdzie obrót wzrósł o 41% r/r do kwoty 242,2 mln euro. Jak widać pod tym względem Polska podąża w ślady pozostałych krajów UE, co jednocześnie powinno zwrócić uwagę przedsiębiorców na rentowność implementacji rozwiązań ułatwiających dokonywanie transakcji za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Pokazuje to jak polscy e-handlarze mają duże możliwości dalszego rozwoju prowadzonej działalności, także pod kątem wkraczania na rynki konkretnych europejskich krajów.
Z drugiej strony wraz z rozwojem handlu transgranicznego, jego struktura staje się na tyle złożona, że analiza ogromnych zbiorów danych w odniesieniu do identyfikacji problemów czy nowych możliwości staje się niemożliwa do wykonania bez użycia wyspecjalizowanych narzędzi. Dzięki badaniom prowadzonym nad danymi dotyczącymi płatności, merchanci mogą porównywać zyski pod względem kraju, metody płatności czy danego okresu. Równie ważna dla przedsiębiorców internetowych jest walka z coraz bardziej wyrafinowanymi metodami oszustw. Jest to szczególnie istotne w przypadku sklepów prowadzących działalność w wymiarze transgranicznym, gdyż liczba fraudów w handlu międzynarodowym jest zdecydowanie wyższa niż w obrębie danego kraju. Jeszcze bardziej narażeni na oszustwa są klienci korzystający z płatności mobilnych, przy których straty związane z fraudami są częściej spotykane. Dlatego tak ważny jest nacisk na kwestie bezpieczeństwa w obszarze transferów płatności online. Przy wyborze dostawcy tych usług, przede wszystkim należy brać pod uwagę dane mówiące o tym, czy i jak często dochodziło do nadużyć przy transakcjach dokonywanych za jego pośrednictwem.
 Innych istotnych dla polskiego e-przedsiębiorcy danych dostarcza raport „E-commerce w Polsce 2014” (Gemius na zlecenie E-commerce Polska). Wynika z niego, że najistotniejszym czynnikiem przyciągającym klienta do danego sklepu internetowego jest atrakcyjna cena (73% respondentów), niskie koszty przesyłki/dostawy (60%), atrakcyjne promocje/oferty specjalne (52%), polecenia od znajomych/przyjaciół/rodziny (51%) czy przejrzysta i funkcjonalna strona internetowa (51%). Jak widać, dla konsumentów kupujących w sieci najważniejszą rolę odgrywają czynniki finansowe, dlatego dobór odpowiedniego biznes partnera, pozwalającego na obniżenie ponoszonych kosztów, a tym samym cen, ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.
W opisane powyżej trendy wpisuje się działalność niezależnych dostawców płatności, którzy oferują nowoczesne rozwiązania przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, co widać również po skali dynamiki rozwoju tego typu firm. Przykładowo SOFORT AG w ciągu kilku lat zaczął funkcjonować na 11 europejskich rynkach nawiązując współpracę z ponad 25 000 merchantów, a poprzez ten system dokonuje się więcej niż 25 milionów transakcji rocznie. Pokazuje to, jakie jest zapotrzebowanie czy wręcz konieczność na zasilanie e-handlu nowoczesnymi rozwiązaniami mogącymi spełnić oczekiwania samych konsumentów oraz obsłużyć tak dynamicznie rozwijającą się gałąź gospodarki.
Kwestią szczególnie istotną dla merchantów są również aspekty praktyczne związane z procedurą integracji systemu płatniczego z platformą, na której opiera się sklep. Nowocześni dostawcy metod płatności są w tym względzie bardzo elastyczni i w bardzo łatwy sposób dostosowują się do swoich biznes partnerów (np. SOFORT udostępnia obecnie ponad 100 wtyczek dla platform sklepowych). Istnieją również możliwości, aby sam przedsiębiorca zaimplementował dany system płatności (w przypadku SOFORT na podstawie API). Oczywiście także w większości dostawcy tego typu rozwiązań zawsze są gotowi udzielać wsparcia technicznego swoim partnerom.
Kolejną z podstawowych zalet przelewów bezpośrednich oraz współpracy z dostawcami tego typu rozwiązań jest przyspieszenie całego procesu zakupów. Wpłata zostaje zlecona natychmiast po zatwierdzeniu jej jednorazowym kodem weryfikacyjnym. Sprzedawca zostaje o tym poinformowany w czasie rzeczywistym i może od razu wysłać zamówiony towar lub dostarczyć inne dobro cyfrowe. Środki są następnie księgowane na koncie w trakcie kolejnej sesji ELIXIR.
Największe możliwości pod względem konkurencyjności pomiędzy danymi sklepami internetowymi, wynikają z różnic cenowych pomiędzy ofertami. Łączy się to oczywiście z wysokością kosztów, jakie stale ponosi merchant w wyniku prowadzonej działalności. Na uwagę zasługuje fakt, że standardowo stawki dla branży detalicznej i turystycznej w odniesieniu do usług płatniczych są wyższe niż 1%. Można jednak znaleźć na rynku partnerów, którzy są w stanie być bardziej konkurencyjni cenowo. Zwykle właśnie są to niezależni dostawcy metod płatności. Istotny może być także sposób rozliczania się z biznes partnerem. Dostępne są już warianty pozwalające na dokonywanie opłat partnerowi np. raz w miesiącu na podstawie wystawionej łącznej faktury. Oznacza to wtedy, że prowizje są pobierane z dołu, co może stanowić konkretną zaletę dla merchanta.
Bardzo istotnym aspektem w przypadku niezależnych dostawców metod płatności jest także bezpieczeństwo klientów. Niezależni dostawcy codziennie udowadniają, że z tego wymogu wywiązują się wzorowo. Przykładowo, obsługując ponad 3 miliony transakcji miesięcznie, od początku istnienia firmy SOFORT, nie doszło do żadnego przypadku nadużycia skutkującego szkodą poniesioną przez klienta końcowego. Bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki szyfrowaniu transakcji poprzez protokół SSL dokładnie tak, jak ma to miejsce w bankach, a także na blokowaniu tych prób dokonania zakupu, przy których dochodzi do stwierdzenia braku wystarczających środków na pokrycie kosztu. Wiąże się to również ściśle z kwestią zysku sklepów, które cierpią ze względu na odsetek anulacji zleconych transakcji. Przykładowo w przypadku SOFORT taki problem w ogóle nie występuje – realizowane są tylko te zakupy, za które można zapłacić z góry. Skraca to również cały proces, co jest ewidentną korzyścią i dla sklepu, i jego klienta.
Patrząc na kwestie bezpieczeństwa warto, także zwrócić uwagę na certyfikaty, którymi dana firma może się pochwalić. Jest to jeden z ważniejszych czynników, który powinien decydować o nawiązaniu ewentualnej współpracy.
Dobrze jest, także przyjrzeć się walorom charakterystycznym tylko dla poszczególnych firm. Jest to kolejny czynnik, który oprócz ceny oraz gwarancji bezpieczeństwa może sprawić, że dany dostawca będzie idealny dla wybranego sklepu internetowego.
Przykładowo istotna może okazać się kwestia tego czy dany dostawca na którymś etapie transakcji fizycznie wchodzi w posiadanie przesyłanych środków. W przypadku SOFORT Banking coś takiego nie ma miejsca – każdy przelew księgowany jest bezpośrednio na koncie sprzedawcy internetowego w stosunku 1:1. Dzięki temu merchant ma możliwość zachowania płynności finansowej, niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania jego biznesu.
Każdy sklep zainteresowany prowadzeniem działalności poza granicami Polski powinien również sprawdzić istniejące możliwości w tym zakresie – systemy typu Pay-By-Link niestety tego nie zapewniają, więc nie dla wszystkich będzie to odpowiednie rozwiązanie. System SOFORT Banking dostępny jest w 11 krajach i obsługuje 5 walut w związku z tym zasięg potencjalnych klientów jest o wiele większy.
Reasumując, rynek e-commerce jest obecnie najbardziej dynamicznie zmieniającym się sektorem gospodarki, zarówno pod względem rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw czy szybkości powstawania nowych. Pomimo bogatej oferty proponowanej przez przedsiębiorców online obserwowany jest ciągły wzrost liczby klientów kupujących w sieci, od pewnego czasu także za pośrednictwem coraz bardziej powszechnych urządzeń mobilnych. Widoczną już w tej chwili konkurencyjność, z pewnością zaostrzy wprowadzenie dyrektywy PSD II, która zostanie wdrożona po akceptacji Rady Europejskiej. Ujednolicenie obszaru usług płatniczych spowoduje, że merchanci będą musieli jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoje oferty, głównie pod kątem ekonomicznym. Dlatego tak ważny jest przemyślany dobór odpowiednich partnerów biznesowych. Nawiązanie współpracy z dostawcą usług płatniczych, który sam wyznacza trendy w zakresie bezpieczeństwa i pomaga budować rynkową przewagę oferując możliwe najniższe stawki prowizyjne, wydaje się być szczególnie istotne dla istnienia i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

***

SOFORT AG
Dzięki systemowi płatności SOFORT Banking oraz systemowi weryfikacji online SOFORT Ident, spółka SOFORT AG oferuje nowoczesne rozwiązania dla bezpiecznych zakupów towarów i produktów cyfrowych w Internecie. Przedsiębiorstwo to z siedzibą w Gauting koło Monachium, ze swoim produktem SOFORT Banking jest liderem na niemieckim rynku pośrednictwa w przelewach bezpośrednich. W ciągu miesiąca ponad 25 000 sprzedawców e-commerce realizuje ponad
3 miliony transakcji za pośrednictwem SOFORT Banking. Poza granicami Niemiec, usługa ta oferowana jest również w: Polsce, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Francji, Holandii, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii.
www.sofort.com