20.06- 22.06.2014 r.
‘’Dojo- Stara Wieś”

TERMIN:  20.06- 22.06.2014 r.
MIEJSCE: Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „ Dojo- Stara Wieś” .
LINK: http://www.dojostarawies.com/

W PROGRAMIE:
warsztaty kultury japońskiej: konkurs sushi, Festiwal Japońskich Sztuka Walki, pokazy i zajęcia treningowe, Turniej Rodzinny „ Family Cup”,  zajęcia sportowo- rekreacyjne, korzystanie z odnowy biologicznej: „wieczór sauny”, jacuzzi, ognisko integracyjne;dla chętnych: jazda konna, nauka jazdy konnej, przejażdżka bryczką, ceremonia parzenia herbaty(dodatkowa odpłatność).

DOSTĘPNE PAKIETY:
OPCJA I
 PEŁNY PAKIET PROGRAMU:
Koszt: 350,00 zł/ osoba – zakwaterowanie i wyżywienie w „ Dojo- Stara Wieś”: (2 osobodni) od kolacji
w piątek do obiadu  w niedzielę, udział w programie kulturalno- sportowo- edukacyjnym, korzystanie z obiektów sportowo- rekreacyjnych i odnowy biologicznej: boiska, sauna, jacuzzi, dyplom uczestnictwa;
– wpłata zaliczki w wysokości 100,00 zł/osoba na konto do dnia 09.06.2014 r.,
– wpłata całkowita do dnia na konto 16.06.2014 r.;
– liczba miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń ( w przypadku wpłaty zaliczki i rezygnacji- bezzwrotna,
   w przypadku wpłaty zaliczki a braku miejsc- zwrot wpłaconej zaliczki na wskazane konto);
– e-mail zgłoszeniowy na adres: promocja.karate@wp.pl do dnia 09.06.2014 r. z informacjami: imię i nazwisko,
    rok urodzenia, e-mail i telefon kontaktowy, osoby ćwiczące karate- stopień i klub /temat e-mail: piknik japoński 2014/ .
OPCJA II
PAKIET BEZ ZAKWATEROWANIA:
Koszt: 100,00 zł/osoba – udział w programie kulturalno- sportowo- edukacyjnym,
(istnieje możliwość zakwaterowania we własnym zakresie- kwatery prywatne, pole namiotowe )
– wpłata 100,00 zł na konto lub na miejscu w recepcji w dniu przyjazdu- gotówką ,
– e-mail zgłoszeniowy na adres: promocja.karate@wp.pl do dnia 09.06.2014 r. z informacjami: imię i nazwisko,
    rok urodzenia, e-mail i telefon kontaktowy, osoby ćwiczące karate- stopień i klub /temat e-mail: piknik japoński 2014/ .
OPCJA III
 UDZIAŁ W TURNIEJU:
Koszt opłaty startowej: 50,00 zł/ drużyna rodzina, wpłata na konto lub  na miejscu w recepcji- gotówką,
– e-mail zgłoszeniowy do dnia 09.06.2014 r. na adres: promocja.karate@wp.pl (formularz zgłoszeniowy – załącznik do regulaminu Turnieju Rodzinnego ” Family Cup”). /temat e-mail: piknik japoński 2014/.

KONTO DO WPŁAT: Polski Związek Karate Tradycyjnego, 90- 057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
Nr konta: 42 1910 1048 2260 0155 7967 0008 ,treść: Piknik Japoński 2014, imię i nazwisko uczestnika.
Z A P R A S Z A M Y !!!!