Pokaz specjalny Lekcji Jarosława Kozłowskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie – pracy pozyskanej dzięki Fundacji GESSEL dla MNW / od 9 grudnia 2014

Spotkanie ze sztuką konceptualną inaugurujące pokaz pracy „Lekcja” Jarosława Kozłowskiego / 9 grudnia 2014, godz. 17.00

Fundacji GESSEL dla MNW udało się pozyskać we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie wyjątkową pracę jednego z najwybitniejszych twórców sztuki konceptualnej w Polsce – Jarosława Kozłowskiego. Od 9 grudnia 2014 roku dzieło – uznawane za podręcznikowy przykład sztuki konceptualnej – będzie prezentowane w Gmachu Głównym MNW w ramach specjalnego pokazu.

Praca Jarosława Kozłowskiego „Lekcja” (1973) jest dziełem uznawanym dziś za podręcznikowy przykład sztuki konceptualnej. Artysta – jeden z najwybitniejszych polskich twórców tego nurtu – podejmuje w niej istotne z punktu widzenia historii sztuki zagadnienie podmiotowości i reprezentacji. Konfrontuje różne sposoby ukazywania rzeczywistości: od myśli, poprzez mowę i tekst, po różne sposoby wizualnego odwzorowania empirii. Do obszaru sztuki wprowadza problematykę języka, wydobywa kwestię relacji łączących go z ciałem i podmiotem. Jak pisze Luiza Nader, w „Lekcji“ „artysta schodził w obszary, gdzie język pyta sam o siebie, gra sobą, wskazuje na swoje graice, ujawnia się ni ejako autonomiczna struktura, lecz uwikłane w rzeczywistość działanie“ .
„Lekcja” była pierwszym performensem przeprowadzonym w założonej przez Kozłowskiego w 1973 roku Galerii Akumulatory 2. Praca pozwala zrozumieć kluczową dla lat 70. postawę wobec tego, czym może być dzieło sztuki, a także pojąć sens konceptualnego zwrotu w sztuce. Można określić ją jako rarytas na rynku dzieł sztuki, na którym obiekty tej rangi, pochodzące z tego okresu, pojawiają się bardzo rzadko. Wzbogacenie Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie o „Lekcję“ Jarosława Kozłowskiego było możliwe dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej oraz wsparciu darczyńców: Gessel Koziorowski sp.

z o.o., Katarzyny i Marka Opińskich, Tomasza Sielickiego i Fundacji GESSEL dla MNW.

Jarosław Kozłowski w latach 1963–69 studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1972 do 1990 roku prowadził założoną przez siebie Galerię Akumulatory 2 w Poznaniu, w której prezentował twórczość polskich i zagranicznych artystów awangardowych. W latach 1991–93 był kuratorem programu galerii i kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Prace wystawiał na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Polsce, Niemczech, Holandii, Australii, Anglii, Danii, Kanadzie, Norwegii, Szwajcarii i USA. Był jednym z prekursorów polskiej sztuki pojęciowej. Zajmuje się rysunkiem, instalacją, książką artystyczną i sztuką performance. Mieszka i pracuje w Poznaniu, , gdzie od 1967 roku prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie rysunku i malarstwa (obecnie jest profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w latach 1981–87 piastował stanowisko rektora tej uczelni).  W swojej twórczości konsekwentnie traktuje sztukę jako obszar krytycznej i samokrytycznej analizy.

Jarosław Kozłowski, Lekcja, 1973.

9 elementów: 4 plansze 50×40 cm (rysunek, tekst zapisany na maszynie, fotografia, rękopis) i 5 plansz 80×116,5 cm (na każdej planszy 8 stron z tekstem zapisanym przez autora)

Praca jest depozytem Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Zakup ufundowany z dotacji MKiDN oraz przez Gessel Koziorowski sp. z o.o., Katarzynę i Marka Opińskich, Fundację GESSEL dla MNW i Tomasza Sielickiego.

FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE od 1996 roku wspiera Muzeum Narodowe w Warszawie w powiększaniu kolekcji sztuki najnowszej. W tym czasie pozyskała ponad 60 prac najwybitniejszych polskich artystów nowoczesnych, w tym Wilhelma Sasnala, Zbigniewa Libery, Pawła Althamera, Tomasza Ciecierskiego, Jadwigi Sawickiej, Ewy Partum, Katarzyny Kozyry, Julity Wójcik czy Joanny Rajkowskiej. Więcej informacji: www.fundacjagessel.pl