Urząd Statystyczny Finlandii opublikował raport „Kobiety i Mężczyźni w Finlandii w 2014”, który zawiera dane statystyczne dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

Ten kompleksowy pakiet informacyjny zawiera zestawienie statystyk opisujących kategorie takie jak np. sytuacja rodzin, poziom edukacji, życie zawodowe, zdrowie, wykorzystanie czasu, czy obraz społecznego procesu decyzyjnego.

Publikacja ukazuje się raz na dwa lata.  Z najnowszego wydania tych statystyk wynika, że w 2012 roku w Finlandii 69 procent kobiet w wieku powyżej 15 lat i 68 procent mężczyzn posiadało kwalifikacje na poziomie ponadpodstawowym (post-comprehensive). 37 procent kobiet i 43 procent mężczyzn posiadało wykształcenie na poziomie licealnym. 32 procent kobiet i 25 procent mężczyzn miało wykształcenie wyższe.

W tym samym roku, 18 procent kobiet zatrudnionych było na czas określony, a 20 procent w niepełnym wymiarze godzin; 13 procent pracowników płci męskiej wykonywało pracę na czas określony, a 9 procent w niepełnym wymiarze godzin.

Źródło: www.stat.fi