W trakcie trwania targów TOUR SALON odbyło się posiedzenie Komisji ds. Obiektów Noclegowych, któremu przewodniczyła Danuta Skalska.

Posiedzenie Komisji było otwarte, a wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. informacja o bieżących aktywnościach Zespołu ds. obiektów położonych na terenach Lasów Państwowych, informacja o efektach działania branży hotelarskiej przeciwko rażąco wysokim stawkom za prawa autorskie i pokrewne oraz o zaangażowaniu PIT w realizację wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Przedstawione zostały również kanały informacyjno-edukacyjne oferowane przez PIT członkom Izby i wynikające z tego możliwości.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl